Son Yazılar

3 ay önce

Truman Doktrini Nedir?

Truman Doktrini Truman Doktrini; Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından 12 Mart 1947 tarihinde SSCB tehdidine karşı hazırlanan ve ABD-SSCB mücadelesini resmen başlatan plandır....

3 ay önce

Marshall Planı Nedir? Marshall Yardımları ve Türkiye

Marshall Planı Marshall Planı, 2.Dünya Savaşı sonrasında ekonomileri ciddi derecede zarar görmüş olan ülkeler için ABD Dış İşleri Bakanı George Marshall tarafından Haziran 1947’de açıklanmış...

3 ay önce

Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türkiye-Yunanistan İlişkileri

Yunanistan’ın Ortaya Çıkışı Yunanistan, 25 Mart 1821’de Osmanlı Devleti’nden ayrılarak ve bağımsızlığını ilan ederek kurulmuştur. Osmanlı Devletinden ilk bağımsız olan devlettir, ayrıca yıkılış sürecinde tetikleyici...

3 ay önce

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri

Soğuk Savaş Nedir? Soğuk Savaş; 1947 ile 1991 yılları arasında ABD ile SSCB arasında oluşan, askeri çatışmaya girmeden yaşanan askeri ve siyasi gerilimdir. 2. Dünya...

3 ay önce

Yugoslavya’nın Kuruluşu ve Dağılması

Yugoslavya’nın Kuruluşu Yugoslavya 1918 yılında Balkanlarda kurulmuş, 3 kere yapı değiştirmiş bir Sırp devletidir. Ancak içerisinde Sırp, Sloven ve Hırvat unsurlarını barındırmaktadır. Fransız İhtilali sonrasında...

3 ay önce

Osmanlı’da Hükûmet: Nezaretler

Nezaretler Ne Zaman Kuruldu? Osmanlı Devleti’nde Nezaretler, genel olarak 2. Mahmut ve sonrası dönemde ortaya çıkmış kurumlardır. 2. Mahmut, meclisler haricinde Nezaretler kurarak sadrazamın yetkilerini...

3 ay önce

Atatürk’ün Halkçılık İlkesi Anlayışı

Atatürk’ün Halkçılık İlkesi Hakkındaki Görüşleri Halkçılık; Halkın eşitliğini benimseyen ve sınıflaşmanın önüne geçmeyi hedefleyen bir ilkedir. Halkçılık ilkesinin önemi, demokrasinin eşit uygulanmasını sağlayacak olmasıdır. Yani...

3 ay önce

Bilinen En Eski Uygarlık: Sümerler

Sümerler Mezopotamya denilir denilmez aklımıza gelen ilk uygarlıklardan biridir Sümerler. Bilinen en eski uygarlık olarak kabul görmektedir. Sümerler, Mezopotamya’nın güneyinde M.Ö. 3500 yılları civarlarında ortaya...

3 ay önce

Mondros Ateşkes Antlaşması Nedir? Tarihi ve Maddeleri

Mondros Ateşkes Antlaşması Mondros Ateşkes Antlaşması, 1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan ve Osmanlı açısından savaşın...

3 ay önce

Meşveret Meclisi Nedir? İşleyişi ve Özellikleri

Meşveret Meclisi Meşveret Meclisi, Osmanlı Devleti’nde önemli ve olağanüstü konuların görüşüldüğü geniş katılımlı danışma meclisidir. Özellikle 3. Selim döneminde önem kazanmıştır ve kurumsallaşmıştır. Bu meclislere...