Son Yazılar

4 ay önce

Türk Destanları

Yaratılış Destanı Bu destan Türk Destanları arasında olan en eski destandır ve Türkler arasında söylenmektedir. Evrenin yaratılışını, iyilik ve kötülüğü, evrendeki mevcut düzeni konu alır....

4 ay önce

İlk Türk İslam Eserleri

Kutadgu Bilig 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından yazılan ve Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulan eserdir. Eser Karahanlı Lehçesi kullanılarak şiir tarzında yazılmıştır. Kavramlar...

4 ay önce

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Türk İslamı

Türklerin İslamiyeti Kabulü Ve Yaşanan Gelişmeler Tarih boyunca Türklerin çeşitli dinlere bağlı kaldıklarını ve din değiştirdiklerini biliyoruz. Bu dinler Budizm, Maniheizm, Musevilik ve Hristiyanlık olarak...

4 ay önce

Kut Anlayışı Nedir? Eski Türklerde Kut İnancı

Hakimiyet Anlayışları Kut Anlayışı öncesinde hakimiyet anlayışlarına kısaca göz atmamız gerekmektedir. Devlet bir ihtiyaç üzerine oluşur, millet bir arada sıkıntısız yaşasın diye oluşan bir kurumdur....

5 ay önce

İttihat ve Terakki Cemiyeti & 2. Meşrutiyet

İttihat ve Terakki’nin Kuruluşu İttihat ve Terakki dört Mekteb-i Tıbbiye öğrencisi tarafından 1889 tarihinde kurulmuştur. Kurucuları; İbrahim Temo, İshak Sükuti, Abdullah Cevdet ve Mehmed Reşit....

5 ay önce

Ermeni Meselesi, Sözde Soykırım ve Tehcir Kanunu

Ermeni Toplumun Osmanlı’daki Durumu Ermeni halk, olayların ve çatışmaların başladığı döneme kadar Osmanlı Devleti’nin içinde bulunan farklı uluslardan halklar ile uyumlu ve huzur içinde yaşamışlardır....

5 ay önce

Türkler Göçebe mi Konar-Göçer mi?

Göçebe Kavramı Göçebe; gruplar haline yaşayan, doğanın sunmuş olduğu nimetlerden yararlanan, herhangi bir kriter belirlemeden nerede yiyecek varsa oraya giden, herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmayan...

5 ay önce

Azerbaycan’da Rus Hakimiyeti ve İskan Politikası

Kafkasya’da Hanlıklar Dönemi Kafkasya’nın hakimiyetini elinde bulunduran Safevi Devleti’nin hükümdarı Nadir Şah’ın 1747’de öldürülmesiyle beraber karışıklıklar başlamıştır. Nadir Şah’ın ölümünden sonra otorite boşluğu ile beraber...

5 ay önce

Osmanlı Vakıf Sistemi

Vakıf Nedir? Vakıf, Arapça kökenli bir kelimedir ve durdurmak anlamına gelmektedir. Özel mülk statüsündeki bir malın veya mülkün; Allah’ın rızası gözetilerek özel mülk statüsünden çıkarılıp...

5 ay önce

Sanayi Devriminin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Sanayi Devriminin ne olduğuna, neden İngiltere’de gerçekleştiğine, sebeplerine ve sonuçlarına ulaşmak istiyorsanız; Sanayi Devrimi yazımıza tıklayarak okuyabilirsiniz. Neden Osmanlı Devleti’nde makineleşmeye yönelik bir devrim yaşanmadı?...