Son Yazılar

3 ay önce

Osmanlı Devleti Ne Zaman Kuruldu? 1299-1302

Kuruluş Tarihi Üzerine Tartışmalar Osmanlı Devleti tarihi hakkındaki tartışmalardan birisi de kuruluş tarihi üzerine olan tartışmalardır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi noktasında iki ayrı tarih üzerinde...

3 ay önce

Osmanlı Devleti’nin Soyu Meselesi

Soy Üzerine Tartışmalar ve Teoriler Osmanlı Devleti’nin soyu hakkında pek çok farklı tarihçinin pek çok farklı görüşleri ve teorileri mevcuttur. Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osman adlı...

3 ay önce

Osmanlı Devleti’nde Alpler, Alperenler ve Gaziler

Alpler ve Gaziler Alp ismi Türkçe’de ”kahraman, cesur, yiğit” gibi anlamlara gelen kişi adı, sıfat veya ünvandır. Gazi ise gaza eden yani Allah’ın rızası için...

3 ay önce

Osmanlı Devleti’nin Güçlenmesinde Rol Oynayan Teşkilatlar

1-) Ahilik Teşkilatı Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan sonra kısa süre içerisinde güçlenmesinin sebeplerinden birisi de birtakım teşkilatlar tarafından desteklenmesidir. Bu önemli role sahip teşkilatlardan ilki Ahilik...

3 ay önce

Otağ Nedir? Türk Kültüründe Otağ

Türk Kültürü ve Otağ Orta Asya Türk yaşamında hayatın her an değişebileceği gerçeğine karşın her şeyin dinamik ve pratik olması gerekmektedir. Bilindiği üzere Orta Asya...

4 ay önce

Süleyman Şah’ın Anadolu’ya Gelişi

Süleyman Şah Anadolu’ya Kaçtı mı? Gönderildi mi? Süleyman Şah‘ın Anadolu’ya girişi ile ilgili olarak birtakım farklı görüşler mevcuttur. İlk görüşe baktığımızda, özellikle batılı tarihçiler Süleyman...

4 ay önce

Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluş Tarihi Meselesi

Anadolu Selçuklu Devleti Hangi Yılda Kuruldu Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş tarihi hakkında pek çok görüş vardır. Bir devletin varlığı üç şekilde aranır. Bu şekillerden ilki...

4 ay önce
ahmed sencer
1

Ahmed Sencer Dönemi Büyük Selçuklu Devleti

Ahmed Sencer’in Taht Mücadelesi Ahmed Sencer, Büyük Selçuklu Devleti’nin en uzun süre tahtta kalan ve aynı zamanda son hükümdarıdır. 40 Yıllık bir saltanatı olmuştur. Muhammed...

4 ay önce

Muhammed Tapar Dönemi Büyük Selçuklu Devleti

Muhammed Tapar Dönemi Gelişmeleri Muhammed Tapar, Büyük Selçuklu Devleti içerisindeki 7. sultandır. 1105-1118 Yılları arasında tam 13 yıl hüküm sürmüştür. Melikşah‘ın ölümünden sonra düşüş ve...

4 ay önce

Berkyaruk Dönemi Büyük Selçuklu Devleti

Berkyaruk’un Taht Mücadelesi Melikşah‘ın ölümünden sonra Berkyaruk, Muhammed Tapar, Tutuş ve Terken Hatun’un 5 yaşındaki oğlu Mahmud aynı anda tahta aday olmuştur. Yani Melikşah‘ın ölümü...