Türk Tarihi

Türk Tarihi

Müridizm & Gazavat Hareketi Nedir?

20 May, 2021

Müridizm & Gazavat Nedir? Müridizm veya Gazavat dediğimiz bu hareket Nakşibendi Tarikatının öncülüğünde gerçekleşen dini ve milli direniş hareketidir. Ruslar tarafından Müridizm adıyla anılmıştır. Tarikat...

Türk Tarihi

Sacoğulları Devleti

19 May, 2021

Sacoğulları (889-929) Abbasilerin zayıfladığı bir dönemde 889 yılında Azerbaycan coğrafyasında Sacoğulları Devleti‘nin kurulduğunu görüyoruz. Sacoğulları ismi bu hanedanın atası olarak kabul edilen Ebu’l Sac bin...

Türk Tarihi

Orhan Bey Dönemi Gelişmeleri ve Olayları

18 May, 2021

Orhan Bey Dönemi Osmanlı Devleti (1324-1362) Osman Gazi’nin 1326 yılında vefat ettiğine dair görüşler çoğunlukta olsa bile aslında pek de doğru gibi gözükmüyor. Sebebi ise...

Türk Tarihi

Selçuklularda Vezirlik Makamı

17 May, 2021

Selçuklularda Vezirlerin Durumu Vezir, eski İran dilinde Vicir kökünden gelen bir kelimedir. Anlam olarak da yük yüklenen, ceremesini üstlenen anlamına gelmektedir. Vezirlik muhtemelen İslam tarihinde...

Türk Tarihi

12 Hayvanlı Türk Takvimi

16 May, 2021

12 Hayvanlı Türk Takvimi Nedir? Takvim; İnsanlığın erken dönemlerinden beri zamanı belirleme amacı ile geliştirdiği bir tekniktir. Bir uygarlıkta takvimin varlığından bahsedebiliyorsak her şeyden önce...

Türk Tarihi

Türk Destanları

16 May, 2021

Yaratılış Destanı Bu destan Türk Destanları arasında olan en eski destandır ve Türkler arasında söylenmektedir. Evrenin yaratılışını, iyilik ve kötülüğü, evrendeki mevcut düzeni konu alır....

Türk Tarihi

İlk Türk İslam Eserleri

9 May, 2021

Kutadgu Bilig 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından yazılan ve Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulan eserdir. Eser Karahanlı Lehçesi kullanılarak şiir tarzında yazılmıştır. Kavramlar...

Türk Tarihi

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Türk İslamı

6 May, 2021

Türklerin İslamiyeti Kabulü Ve Yaşanan Gelişmeler Tarih boyunca Türklerin çeşitli dinlere bağlı kaldıklarını ve din değiştirdiklerini biliyoruz. Bu dinler Budizm, Maniheizm, Musevilik ve Hristiyanlık olarak...

Türk Tarihi

Kut Anlayışı Nedir? Eski Türklerde Kut İnancı

6 May, 2021

Hakimiyet Anlayışları Kut Anlayışı öncesinde hakimiyet anlayışlarına kısaca göz atmamız gerekmektedir. Devlet bir ihtiyaç üzerine oluşur, millet bir arada sıkıntısız yaşasın diye oluşan bir kurumdur....

Türk Tarihi

İttihat ve Terakki Cemiyeti & 2. Meşrutiyet

26 Nis, 2021

İttihat ve Terakki’nin Kuruluşu İttihat ve Terakki dört Mekteb-i Tıbbiye öğrencisi tarafından 1889 tarihinde kurulmuştur. Kurucuları; İbrahim Temo, İshak Sükuti, Abdullah Cevdet ve Mehmed Reşit....