Türk Tarihi

Türk Tarihi

Sanayi Devriminin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

14 Nis, 2021

Sanayi Devriminin ne olduğuna, neden İngiltere’de gerçekleştiğine, sebeplerine ve sonuçlarına ulaşmak istiyorsanız; Sanayi Devrimi yazımıza tıklayarak okuyabilirsiniz. Neden Osmanlı Devleti’nde makineleşmeye yönelik bir devrim yaşanmadı?...

Türk Tarihi

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

13 Nis, 2021

Fransız İhtilali Nedir? Fransız İhtilali, çeşitli sebeplerle 1789 yılında Fransa’da mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyet rejiminin kurulmasıyla sonuçlanan ihtilal hareketlerine verdiğimiz isimdir. Bu ihtilal ile...

Türk Tarihi

2. Abdülhamid Dönemi Islahatları

10 Nis, 2021

İdari Alandaki Islahatlar 2. Abdülhamid denilince akla gelen ilk şeylerden birisi Yıldız Sarayıdır. Sultan 2. Abdülhamid ile hükümet yani Bâb-ı Âli arasında bir çekişme vardır....

Türk Tarihi

1. Meşrutiyet Dönemi

9 Nis, 2021

1. Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi’nin İlanı Devletin içinde bulunduğu kötü durum ve kötü gidişat karşısında çoğunluğunu edebiyatçı ve basın mensubunun oluşturduğu Genç Osmanlılar grubu ortaya...

Türk Tarihi

Çaka Bey İlk Türk Denizcisi

3 Nis, 2021

Çaka Bey ve Türk Denizciliği Hakkında Bilinenler Genel olarak Türklerin Anadolu’ya gelene kadar deniz donanmasına sahip oldukları kabul edilmiyor. Ancak bazı kaynaklarda Tolunoğulları Devleti’nin bir...

Türk Tarihi

Fetret Devri (1402-1413)

31 Mar, 2021

Fetret Devri Gelişmeleri Fetret Devri, Osmanlı Devleti için en önemli dönüm noktalarından birini teşkil eder. Çünkü Osmanlı Devleti bu dönem içerisinde yıkılmanın, parçalanmanın eşiğine gelmiştir....

Türk Tarihi

Ankara Savaşı (1402)

31 Mar, 2021

Ankara Savaşı’na Giden Süreç Ankara Savaşı öncesi Osmanlı Devleti kurumları henüz yeni yeni oluşmaktadır ve güçlenmektedir. Osmanlı ordusu ise sürekli aktiftir, güçlüdür ve tecrübelidir. Hedef...

Türk Tarihi

Osmanlı Devleti Ne Zaman Kuruldu? 1299-1302

30 Mar, 2021

Kuruluş Tarihi Üzerine Tartışmalar Osmanlı Devleti tarihi hakkındaki tartışmalardan birisi de kuruluş tarihi üzerine olan tartışmalardır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi noktasında iki ayrı tarih üzerinde...

Türk Tarihi

Osmanlı Devleti’nin Soyu Meselesi

30 Mar, 2021

Soy Üzerine Tartışmalar ve Teoriler Osmanlı Devleti’nin soyu hakkında pek çok farklı tarihçinin pek çok farklı görüşleri ve teorileri mevcuttur. Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osman adlı...

Türk Tarihi

Osmanlı Devleti’nde Alpler, Alperenler ve Gaziler

29 Mar, 2021

Alpler ve Gaziler Alp ismi Türkçe’de ”kahraman, cesur, yiğit” gibi anlamlara gelen kişi adı, sıfat veya ünvandır. Gazi ise gaza eden yani Allah’ın rızası için...