Türk Tarihi

Türk Tarihi

Ankara Savaşı (1402)

31 Mar, 2021

Ankara Savaşı’na Giden Süreç Ankara Savaşı öncesi Osmanlı Devleti kurumları henüz yeni yeni oluşmaktadır ve güçlenmektedir. Osmanlı ordusu ise sürekli aktiftir, güçlüdür ve tecrübelidir. Hedef...

Türk Tarihi

Osmanlı Devleti Ne Zaman Kuruldu? 1299-1302

30 Mar, 2021

Kuruluş Tarihi Üzerine Tartışmalar Osmanlı Devleti tarihi hakkındaki tartışmalardan birisi de kuruluş tarihi üzerine olan tartışmalardır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi noktasında iki ayrı tarih üzerinde...

Türk Tarihi

Osmanlı Devleti’nin Soyu Meselesi

30 Mar, 2021

Soy Üzerine Tartışmalar ve Teoriler Osmanlı Devleti’nin soyu hakkında pek çok farklı tarihçinin pek çok farklı görüşleri ve teorileri mevcuttur. Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osman adlı...

Türk Tarihi

Osmanlı Devleti’nde Alpler, Alperenler ve Gaziler

29 Mar, 2021

Alpler ve Gaziler Alp ismi Türkçe’de ”kahraman, cesur, yiğit” gibi anlamlara gelen kişi adı, sıfat veya ünvandır. Gazi ise gaza eden yani Allah’ın rızası için...

Türk Tarihi

Osmanlı Devleti’nin Güçlenmesinde Rol Oynayan Teşkilatlar

28 Mar, 2021

1-) Ahilik Teşkilatı Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan sonra kısa süre içerisinde güçlenmesinin sebeplerinden birisi de birtakım teşkilatlar tarafından desteklenmesidir. Bu önemli role sahip teşkilatlardan ilki Ahilik...

Türk Tarihi

Otağ Nedir? Türk Kültüründe Otağ

27 Mar, 2021

Türk Kültürü ve Otağ Orta Asya Türk yaşamında hayatın her an değişebileceği gerçeğine karşın her şeyin dinamik ve pratik olması gerekmektedir. Bilindiği üzere Orta Asya...

Türk Tarihi

Süleyman Şah’ın Anadolu’ya Gelişi

10 Şub, 2021

Süleyman Şah Anadolu’ya Kaçtı mı? Gönderildi mi? Süleyman Şah‘ın Anadolu’ya girişi ile ilgili olarak birtakım farklı görüşler mevcuttur. İlk görüşe baktığımızda, özellikle batılı tarihçiler Süleyman...

Türk Tarihi

Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluş Tarihi Meselesi

10 Şub, 2021

Anadolu Selçuklu Devleti Hangi Yılda Kuruldu Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş tarihi hakkında pek çok görüş vardır. Bir devletin varlığı üç şekilde aranır. Bu şekillerden ilki...

ahmed sencer
1
Türk Tarihi

Ahmed Sencer Dönemi Büyük Selçuklu Devleti

9 Şub, 2021

Ahmed Sencer’in Taht Mücadelesi Ahmed Sencer, Büyük Selçuklu Devleti’nin en uzun süre tahtta kalan ve aynı zamanda son hükümdarıdır. 40 Yıllık bir saltanatı olmuştur. Muhammed...

Türk Tarihi

Muhammed Tapar Dönemi Büyük Selçuklu Devleti

9 Şub, 2021

Muhammed Tapar Dönemi Gelişmeleri Muhammed Tapar, Büyük Selçuklu Devleti içerisindeki 7. sultandır. 1105-1118 Yılları arasında tam 13 yıl hüküm sürmüştür. Melikşah‘ın ölümünden sonra düşüş ve...