Türk Tarihi

Türk Tarihi

Berkyaruk Dönemi Büyük Selçuklu Devleti

8 Şub, 2021

Berkyaruk’un Taht Mücadelesi Melikşah‘ın ölümünden sonra Berkyaruk, Muhammed Tapar, Tutuş ve Terken Hatun’un 5 yaşındaki oğlu Mahmud aynı anda tahta aday olmuştur. Yani Melikşah‘ın ölümü...

Türk Tarihi

Melikşah Dönemi Büyük Selçuklu Devleti

27 Oca, 2021

Melikşah’ın Başa Geçmesi Melikşah daha küçük yaştayken babası Alparslan onu veliaht olarak istemiştir. Babası Halifeden oğlu için sultanlık onayı aldı ve komutanlarını toplayıp onlardan da...

Türk Tarihi

Alparslan Dönemi Büyük Selçuklu Devleti

25 Oca, 2021

Alparslan’ın Başa Geçmesi 1063 Yılında Tuğrul Bey’in vefatından sonra çocuğu olmaması sebebiyle Tuğrul Bey’in vasiyet ettiği Süleyman tahta oturmuştur. Süleyman ise Çağrı Bey’in küçük oğludur....

Türk Tarihi

Selçuklularda Eğitim Sistemi

23 Oca, 2021

Selçuklularda Eğitim & Öğretim Faaliyetleri Selçuklularda eğitim sistemi oluşturulurken ilk Türk-İslam devletlerindeki eğitim öğretim sistemi rehber olarak alınmıştır. Selçuklularda eğitimin yapıldığı en yüksek müessese medreselerdi....

Türk Tarihi

Selçuklu Ordu Teşkilatı

21 Oca, 2021

Üç Kısımda Selçuklu Ordu Teşkilatı Selçuklu Ordu Teşkilatı konusunu üç kısımda anlatmak anlaşılırlık açısından daha sağlıklı olacaktır. Bu kısımlar; insan unsuru, ordu teşkilatı, teçhizat kısımlarıdır....

selçuklu divan teşkilatı
1
Türk Tarihi

Selçuklu Divan Teşkilatı

20 Oca, 2021

Selçuklularda Divan Teşkilatı, Divan Çeşitleri ve Divan Üyeleri Selçuklu Divan Teşkilatı öncesinde, divan ne demektir?Önemli devlet konularının görüşülüp devlet kararlarının alındığı yere Divan denilmektedir. Çeşitli...

Türk Tarihi

Selçuklu Saray Teşkilatı

19 Oca, 2021

Selçuklu Saray Teşkilatı ve Saray Görevlileri Selçuklu saray teşkilatı ve saray görevlileri öncesinde bahsetmemiz gerek ki saray teşkilatı Türklerde yerleşik hayat ile birlikte başlamıştır, dolayısıyla...

Türk Tarihi

Selçuklularda Devlet Yönetimi ve Hükümdarlık Anlayışı

18 Oca, 2021

Selçuklularda Devlet Yönetimi ve Hükümdarlık Anlayışı Selçuklularda Devlet Yönetimi ve Hükümdarlık Anlayışı ile ilgili bize bilgi veren iki önemli kaynak vardır. Nizâmülmülk’ün Siyâsetnâme’si ile Kaşgarlı...

Türk Tarihi

Selçuklularda Hükümdarlık Alametleri

17 Oca, 2021

Selçuklularda Hükümdarlık Alametleri & Sembolleri Nelerdir? Hükümdarlık Alametleri veya Hükümdarlık Sembolleri dediğimiz şey, hükümdarın hükmü altında olan tüm insanlara kendi meşruiyetini kabul ettirmesi için sahip...

Türk Tarihi

Hatay Sorunu ve Çözümü

16 Oca, 2021

Hatay Sorunu Nedir? Nasıl Çözülmüştür? Kısaca Hatay Sorunu; Ankara Antlaşması’nın imzalandığı 20 Ekim 1921 tarihinden, Hatay’ın ana vatana katılma kararı aldığı 29 Haziran 1939 tarihine...