Türk Tarihi

Türk Tarihi

Mihrali Bey

8 Oca, 2021

Mihrali Bey Kimdir? Mihrali Bey, Rusya taraflarında yaşayan Karapapak Türklerindendir ve ilginç bir hikayesi vardır. Mihrali Bey 17-18 yaşlarındayken babası ölür ve Ruslar bu cenazenin...

Türk Tarihi

Johnson Mektubu

4 Oca, 2021

Johnson Mektubu Nedir? Johnson Mektubu ‘na değinmeden önce bu mektubun, Kıbrıs olayları sebebiyle hazırlandığını söylemekte fayda görüyorum. 1963 Yılı sonrası Kıbrıs’ta Türklere yönelik şiddet olayları...

Türk Tarihi

Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler

4 Oca, 2021

Bu yazımızda Osmanlı Devletinde Örfi Yöneticiler konusuna değineceğiz. Osmanlı Padişahları devletin sahip olduğu bölgeye başlıca iki yönetici atar. Bunlardan ilki yürütme kuvvetini temsil eden Bey,...

Türk Tarihi

Altın Elbiseli Adam

4 Oca, 2021

Altın Elbiseli Adam, M.Ö 5. yüzyıldan kaldığı düşünülen ve 18 yaşlarında bir Türk prense ait olduğu tahmin edilen altından yapılmış elbiseye verilen isimdir. Bu elbise...

Türk Tarihi

Türklerin Kullandığı Alfabeler

4 Oca, 2021

Türklerin kullandığı alfabeler nelerdir? Tarihsel sürece baktığımız zaman en çok alfabe değiştiren milletlerin arasında Türkler’i de görebilmekteyiz. Türkler Göktürk Kağanlığı döneminden beri yaklaşık 13 farklı...

Türk Tarihi

Türk Ne Demek

4 Oca, 2021

Türk Ne Demek? Türk adının anlamı nedir? Türk kelimesinin tarihi sürecine bakacak olursak; Törük, Türük, Türk şeklini aldığını görürüz. Türk adının miğfer, olgunluk çağı, terk...

Türk Tarihi

Turan Taktiği (Hilal Taktiği) Nedir

4 Oca, 2021

Turan Taktiği veya Hilal Taktiği dediğimiz bu taktiğin en önemli özelliğini sahte kaçış ve pusu kurmak oluşturur. Bu taktiğin doğru uygulanabilmesi için arazi yapısının ve...