Telif Hakkı

Uzmantarih.com sitesinde bulunan her türden içeriğin izinsiz bir şekilde kopyalanması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. İnternet sitemizde bulunan içeriklerin izinsiz bir şekilde kopyalanması, yayımlanması, dağıtılması halinde ilgili kanunların gösterdiği şekilde hareket edeceğimizi bildiririz.

Haklarınıza saygılıyız. Karşılıklı iyiniyet beklemekteyiz.
Uyar-Kaldır Sistemini Benimsiyoruz.
Farkında olmadan gerçekleşebilecek olası bir telif hakkı ihlali karşısında yasal temsilcinin ilgili kanunun gösterdiği şekilde tarafımıza bu durumu bildirmesi gerekmektedir. Tarafımıza bildirilen ihlal edilen içerik 3 gün içinde kaldırılacaktır.
HAK İHLALİ BİLDİRİMİ İÇİN İLETİŞİM ADRESİ: [email protected]

5846 Sayılı FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU
Ek Madde 4 – (Ek: 21/2/2001 – 4630/37 md.)

Eser ve eser sahibi ile eser üzerindeki haklardan herhangi birinin sahibi veya eserin kullanımına ilişkin süreler ve şartlar ile ilgili olarak eser nüshaları üzerinde bulunan veya eserin topluma sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar veya kodlar yetkisiz olarak ortadan kaldırılamaz ve değiştirilemez. Bilgileri ve bilgileri temsil eden sayıları ve kodları yetkisiz olarak değiştirilen veya ortadan kaldırılan eserlerin asılları veya kopyaları dağıtılamaz, dağıtılmak üzere ithal edilemez, yayınlanamaz veya topluma iletilemez.
Yukarıdaki fıkra hükümleri fonogramlar ve fonogramlarda tespit edilmiş icralar bakımından da uygulanır.

(Değişik üçüncü fıkra: 3/3/2004-5101/25 md.) Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
(Mülga dördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/578 md.)

HAK İHLALİ BİLDİRİMİ İÇİN İLETİŞİM ADRESİ: [email protected]