Son Yazılar

1 hafta önce

Avrupa’da Düşünce Akımları

Bu yazımızda özellikle modern dönem Avrupa’da görülen Düşünce Akımları üzerinde duracağız Liberalizm Liberalizm 1750’li yıllarda İngiltere’de ortaya çıkmış bir düşünce akımı. Bu düşünce akımının hem...

1 hafta önce

Yeni Emperyalizm ve Berlin Konferansı

Yeni Emperyalizm Yeni Emperyalizm, 1870 yılından 1914’e kadar süren sömürgecilik faaliyetlerine verilen isimdir. Emperyalizm’in kökü Empire’den gelmektedir ve hükmetmek, sömürü, yayılmacılık gibi anlamlar içermektedir. 1870...

1 hafta önce

Çaka Bey İlk Türk Denizcisi

Çaka Bey ve Türk Denizciliği Hakkında Bilinenler Genel olarak Türklerin Anadolu’ya gelene kadar deniz donanmasına sahip oldukları kabul edilmiyor. Ancak bazı kaynaklarda Tolunoğulları Devleti’nin bir...

2 hafta önce

Fetret Devri (1402-1413)

Fetret Devri Gelişmeleri Fetret Devri, Osmanlı Devleti için en önemli dönüm noktalarından birini teşkil eder. Çünkü Osmanlı Devleti bu dönem içerisinde yıkılmanın, parçalanmanın eşiğine gelmiştir....

2 hafta önce

Ankara Savaşı (1402)

Ankara Savaşı’na Giden Süreç Ankara Savaşı öncesi Osmanlı Devleti kurumları henüz yeni yeni oluşmaktadır ve güçlenmektedir. Osmanlı ordusu ise sürekli aktiftir, güçlüdür ve tecrübelidir. Hedef...

2 hafta önce

Osmanlı Devleti Ne Zaman Kuruldu? 1299-1302

Kuruluş Tarihi Üzerine Tartışmalar Osmanlı Devleti tarihi hakkındaki tartışmalardan birisi de kuruluş tarihi üzerine olan tartışmalardır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi noktasında iki ayrı tarih üzerinde...

2 hafta önce

Osmanlı Devleti’nin Soyu Meselesi

Soy Üzerine Tartışmalar ve Teoriler Osmanlı Devleti’nin soyu hakkında pek çok farklı tarihçinin pek çok farklı görüşleri ve teorileri mevcuttur. Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osman adlı...

2 hafta önce

Osmanlı Devleti’nde Alpler, Alperenler ve Gaziler

Alpler ve Gaziler Alp ismi Türkçe’de ”kahraman, cesur, yiğit” gibi anlamlara gelen kişi adı, sıfat veya ünvandır. Gazi ise gaza eden yani Allah’ın rızası için...

2 hafta önce

Osmanlı Devleti’nin Güçlenmesinde Rol Oynayan Teşkilatlar

1-) Ahilik Teşkilatı Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan sonra kısa süre içerisinde güçlenmesinin sebeplerinden birisi de birtakım teşkilatlar tarafından desteklenmesidir. Bu önemli role sahip teşkilatlardan ilki Ahilik...

2 hafta önce

Otağ Nedir? Türk Kültüründe Otağ

Türk Kültürü ve Otağ Orta Asya Türk yaşamında hayatın her an değişebileceği gerçeğine karşın her şeyin dinamik ve pratik olması gerekmektedir. Bilindiği üzere Orta Asya...