Türk Tarihi

Türk Tarihi

Devşirme Sistemi Nedir?

6 Ocak 2022

Devşirme Sistemi Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti'nde uygulanan ve özellikle Balkanlardaki fetihlerden sonra bölgedeki yetenekli Hristiyan çocukların alınarak Osmanlı sarayına getirilmesi; eğitilip orduda ve devletin yüksek…

Türk Tarihi

Ekber ve Erşed Sistemi Nedir?

25 Kasım 2021

Ekber ve Erşed Sistemi Ekber ve Erşed sistemi kısaca, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde uygulanmaya başlayan yeni veraset sistemidir. Yeni veraset sistemi ile birlikte Fatih Sultan…

Türk Tarihi

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

11 Kasım 2021

Osmanlı Devleti'nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ve Etkili Olan Faktörler Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan beyliklerden olan Osmanlı Beyliği tarafından kurulmuştur.…

Türk Tarihi

Senedi İttifak Nedir?

13 Eylül 2021

Senedi İttifak'a Giden Süreç Senedi İttifak, Osmanlı Devleti'nde 1808 yılında ayanlar ile merkez bürokrasi arasında imzalanan belgedir. Bu belge 1214 yılında Avrupa'da baronlar ile kral…

Türk Tarihi

Tolunoğulları Devleti

7 Ağustos 2021

Tolunoğulları Tolunoğulları Devleti'nin kurucusu Tolunoğlu Ahmed yani Ahmed bin Tolun'dur. Bu devlet Mısır topraklarında kurulmuştur ve ilk Türk-İslam Devletleri arasında gösterilmektedir. Kurulduğu tarih olarak 868…

Türk Tarihi

Osmanlı’da Hükûmet: Nezaretler

24 Haziran 2021

Nezaretler Ne Zaman Kuruldu? Osmanlı Devleti'nde Nezaretler, genel olarak 2. Mahmut ve sonrası dönemde ortaya çıkmış kurumlardır. 2. Mahmut, meclisler haricinde Nezaretler kurarak sadrazamın yetkilerini…

Türk Tarihi

Atatürk’ün Halkçılık İlkesi Anlayışı

23 Haziran 2021

Atatürk'ün Halkçılık İlkesi Hakkındaki Görüşleri Halkçılık; Halkın eşitliğini benimseyen ve sınıflaşmanın önüne geçmeyi hedefleyen bir ilkedir. Halkçılık ilkesinin önemi, demokrasinin eşit uygulanmasını sağlayacak olmasıdır. Yani…

Türk Tarihi

Mondros Ateşkes Antlaşması Nedir? Tarihi ve Maddeleri

20 Haziran 2021

Mondros Ateşkes Antlaşması Mondros Ateşkes Antlaşması, 1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan ve Osmanlı açısından savaşın…

Türk Tarihi

Meşveret Meclisi Nedir? İşleyişi ve Özellikleri

19 Haziran 2021

Meşveret Meclisi Meşveret Meclisi, Osmanlı Devleti'nde önemli ve olağanüstü konuların görüşüldüğü geniş katılımlı danışma meclisidir. Özellikle 3. Selim döneminde önem kazanmıştır ve kurumsallaşmıştır. Bu meclislere…

Türk Tarihi

TBMM’ye Karşı Çıkan İsyanlar & Ayaklanmalar

17 Haziran 2021

TBMM'ye Karşı Yürütülen Faaliyetler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından ve faaliyete geçmesinden sonra, TBMM'yi ve Milli Mücadeleyi uğraştıran en önemli unsurlardan birisi de çeşitli sebeplerle…