Türk Tarihi

Türk Tarihi

Osmanlı’da Hükûmet: Nezaretler

24 Haz, 2021

Nezaretler Ne Zaman Kuruldu? Osmanlı Devleti’nde Nezaretler, genel olarak 2. Mahmut ve sonrası dönemde ortaya çıkmış kurumlardır. 2. Mahmut, meclisler haricinde Nezaretler kurarak sadrazamın yetkilerini...

Türk Tarihi

Atatürk’ün Halkçılık İlkesi Anlayışı

23 Haz, 2021

Atatürk’ün Halkçılık İlkesi Hakkındaki Görüşleri Halkçılık; Halkın eşitliğini benimseyen ve sınıflaşmanın önüne geçmeyi hedefleyen bir ilkedir. Halkçılık ilkesinin önemi, demokrasinin eşit uygulanmasını sağlayacak olmasıdır. Yani...

Türk Tarihi

Mondros Ateşkes Antlaşması Nedir? Tarihi ve Maddeleri

20 Haz, 2021

Mondros Ateşkes Antlaşması Mondros Ateşkes Antlaşması, 1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan ve Osmanlı açısından savaşın...

Türk Tarihi

Meşveret Meclisi Nedir? İşleyişi ve Özellikleri

19 Haz, 2021

Meşveret Meclisi Meşveret Meclisi, Osmanlı Devleti’nde önemli ve olağanüstü konuların görüşüldüğü geniş katılımlı danışma meclisidir. Özellikle 3. Selim döneminde önem kazanmıştır ve kurumsallaşmıştır. Bu meclislere...

Türk Tarihi

TBMM’ye Karşı Çıkan İsyanlar & Ayaklanmalar

17 Haz, 2021

TBMM’ye Karşı Yürütülen Faaliyetler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından ve faaliyete geçmesinden sonra, TBMM’yi ve Milli Mücadeleyi uğraştıran en önemli unsurlardan birisi de çeşitli sebeplerle...

Türk Tarihi

İstanbul’un İşgali (16 Mart 1920)

15 Haz, 2021

İstanbul’un İşgali Sürecinde Yaşananlar Ülkenin genelinde Türk milletinin işgaller karşısında takındıkları tavır, gösterdikleri direniş İtilaf Devletleri bloğunu tedirgin etmiştir. Bu sebeple İtilaf Devletleri daha sert...

Türk Tarihi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli Kararları

14 Haz, 2021

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması Son Osmanlı Mebusan Meclisi, 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul’da toplanmıştır. Meclisin toplanacağından haberdar olan ve Ankara’da bulunan Mustafa Kemal, riskli...

Türk Tarihi

Amiral Bristol Raporu Nedir? Önemi ve Maddeleri

13 Haz, 2021

Amiral Bristol Raporu Amiral Bristol Raporu, İzmir’in İşgali sonrası bölgeye gönderilen Mark Lambert Bristol tarafından hazırlanan ve adeta Milli Mücadele’nin haklılığını ortaya koyan rapordur. İzmir’in...

Türk Tarihi

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

12 Haz, 2021

İzmir’in İşgaline Giden Süreç Rusya’da gerçekleşen devrim ile beraber Rusya Birinci Dünya Savaşı dışında kalınca, İtilaf Devletleri kendi aralarında gerçekleştirdikleri toplantıda İzmir ve bölgesinin İtalyanlara...

Türk Tarihi

Lonca Teşkilatı Nedir? Görevleri, Görevlileri ve Özellikleri

10 Haz, 2021

Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatı olarak sayabileceğimiz Ahilik Teşkilatı mevcuttu. Devletin gelişmesiyle birlikte esnaf gruplarının üzerindeki kontrol mekanizması da artarak devam etmiştir....