Avrupa Tarihi

Avrupa Tarihi

Roma’nın Kuruluş Efsanesi | Aeneas, Romulus ve Remus

13 Eki, 2021

Roma ve Kısa Geçmişi Roma şehri İtalya’nın merkezinde Latium bölgesinde yer almaktadır. Geçmişte bir imparatorluğa da adını veren bu şehir kurulduğu tarihten günümüzde önemini sürdürmüştür....

Avrupa Tarihi

Feodalite Nedir?

28 Tem, 2021

Feodalitenin Oluşumu Feodalite anlayışının yavaş yavaş ortaya çıkışını M.S 395 yılına kadar götürmemiz mümkündür. 395 Yılında Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır....

Avrupa Tarihi

4. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

17 Tem, 2021

4. Haçlı Seferi 4. Haçlı Seferi; Önceki Haçlı Seferleri ile elde edilen kutsal toprakların elden çıkması ve doğudaki üstünlüğün Müslümanların eline geçmesi sonucu düzenlenen Haçlı...

Avrupa Tarihi

3. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

10 Tem, 2021

3. Haçlı Seferi Hazırlanış Aşaması 3. Haçlı Seferi; Hıttin Savaşı ile Kudüs’ün Selahaddin Eyyubi tarafından ele geçirilmesi ve Kudüs Haçlı Krallığı’nın ortadan kalkmasıyla beraber Anadolu’ya...

Avrupa Tarihi

2. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

8 Tem, 2021

2. Haçlı Seferi 2. Haçlı Seferi; 1. Haçlı Seferi sırasında ele geçirilen Urfa‘nın tekrar elden çıkması üzerine Doğudan gelen asker talebini karşılamak için ve Doğu...

Avrupa Tarihi

1. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

6 Tem, 2021

1. Haçlı Seferi ve Fikrin Ortaya Çıkışı Haçlı Seferi fikrini ilk ortaya atan kişi Papa 7. Gregorius’tur. Papa 7. Gregorius’un bu fikrini ise Papa 2....

Avrupa Tarihi

Yugoslavya’nın Kuruluşu ve Dağılması

25 Haz, 2021

Yugoslavya’nın Kuruluşu Yugoslavya 1918 yılında Balkanlarda kurulmuş, 3 kere yapı değiştirmiş bir Sırp devletidir. Ancak içerisinde Sırp, Sloven ve Hırvat unsurlarını barındırmaktadır. Fransız İhtilali sonrasında...

Avrupa Tarihi

20. Yüzyılın Başlarında Almanya’nın Durumu

25 May, 2021

20. Yüzyıl Başlarında Almanya’nın Genel Durumu ve Politikaları Almanya siyasi birliğini ancak 1871 yılında tamamlayabilmiştir. Bu siyasi birliğin sağlanmasında özellikle Otto von Bismarck çok büyük...

Avrupa Tarihi

20. Yüzyıl Başlarında İngiltere’nin Durumu

24 May, 2021

20. Yüzyıl Başlarında İngiltere’nin Genel Durumu ve Politikaları İngiltere 20. yüzyıla girerken Kanada, Mısır, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Hindistan gibi coğrafyalarda çok geniş sömürge topraklarına...

Avrupa Tarihi

Avrupa’da Düşünce Akımları

5 Nis, 2021

Bu yazımızda özellikle modern dönem Avrupa’da görülen Düşünce Akımları üzerinde duracağız Liberalizm Liberalizm 1750’li yıllarda İngiltere’de ortaya çıkmış bir düşünce akımı. Bu düşünce akımının hem...