Avrupa Tarihi

Avrupa Tarihi

Clans Of Clans Free Accounts And Password 2022 New

2 Nisan 2022

People spend almost 4-5 hours a day for Clans of Clans, one of the most popular games of today. This magnificent game, which can be…

Avrupa Tarihi

Patrici Pleb Mücadelesi Nedir?

9 Kasım 2021

Patrici - Pleb Mücadelesi Patrici - Pleb mücadelesi Roma'da iki sınıf arasında yaşanan sınıf mücadelesidir. Bu mücadeleyi Roma'da cumhuriyetin ilan edildiği M.Ö. 509 senesinde başlatıp…

Avrupa Tarihi

Patrici ve Pleb Nedir?

8 Kasım 2021

Patrici Nedir? Ne Demektir? Patrici, Roma vatandaşlarının tam hukuklu olan sınıfına verilen isimdir. Roma tarihi içerisinde özellikle Krallık döneminde çok güçlü bir sınıf olarak karşımıza…

Avrupa Tarihi

Yüzyıl Savaşları Nedir? | Nedenleri, Sonuçları

3 Kasım 2021

Yüzyıl Savaşları Yüzyıl Savaşları, Fransa ile İngiltere arasında 1337-1453 yılları arasında gerçekleşen savaşlara verilen isimdir. 116 Yıllık bu süreçte Fransa ile İngiltere arasında pek çok…

Avrupa Tarihi

Roma’nın Kuruluş Efsanesi | Aeneas, Romulus ve Remus

13 Ekim 2021

Roma ve Kısa Geçmişi Roma şehri İtalya'nın merkezinde Latium bölgesinde yer almaktadır. Geçmişte bir imparatorluğa da adını veren bu şehir kurulduğu tarihten günümüzde önemini sürdürmüştür.…

Avrupa Tarihi

Feodalite Nedir?

28 Temmuz 2021

Feodalitenin Oluşumu Feodalite anlayışının yavaş yavaş ortaya çıkışını M.S 395 yılına kadar götürmemiz mümkündür. 395 Yılında Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.…

Avrupa Tarihi

4. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

17 Temmuz 2021

4. Haçlı Seferi 4. Haçlı Seferi; Önceki Haçlı Seferleri ile elde edilen kutsal toprakların elden çıkması ve doğudaki üstünlüğün Müslümanların eline geçmesi sonucu düzenlenen Haçlı…

Avrupa Tarihi

3. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

10 Temmuz 2021

3. Haçlı Seferi Hazırlanış Aşaması 3. Haçlı Seferi; Hıttin Savaşı ile Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi tarafından ele geçirilmesi ve Kudüs Haçlı Krallığı'nın ortadan kalkmasıyla beraber Anadolu'ya…

Avrupa Tarihi

2. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

8 Temmuz 2021

2. Haçlı Seferi 2. Haçlı Seferi; 1. Haçlı Seferi sırasında ele geçirilen Urfa'nın tekrar elden çıkması üzerine Doğudan gelen asker talebini karşılamak için ve Doğu…

Avrupa Tarihi

1. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

6 Temmuz 2021

1. Haçlı Seferi ve Fikrin Ortaya Çıkışı Haçlı Seferi fikrini ilk ortaya atan kişi Papa 7. Gregorius'tur. Papa 7. Gregorius'un bu fikrini ise Papa 2.…