kavimler gocu
kavimler gocu

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü Nedir?

Hunların dördüncü yüzyılda Volga Nehri’ni geçmeleri ile başlayan ve hemen hemen bütün Orta ve Batı Avrupa’da bulunan kavimlerin yer değiştirmesiyle sonuçlanan, yıllarca süren göç hareketlerine Kavimler Göçü demekteyiz. Kavimler Göçü’nün ilk dalgasına Hunlar sebep olmuştur. İkinci dalgasına ise Vandallar, Alanlar, Quadlar ve Burgundlar sebep olmuştur. Şüphesiz ki bu göç hareketinden en çok Roma İmparatorluğu etkilenmiştir. Roma İmparatorluğu topraklarında yapılan büyük yağmalar sonucunda büyük ölçüde zayıflamıştır ve ekonomisi zarar görmüştür. Roma İmparatorluğu topraklarında yeni krallıklar kurulmuştur.

kavimler gocu 2.jpg
kavimler gocu 2.jpg

Kavimler Göçü ‘nün Sebepleri:

* Batı Asya coğrafyasında biriken yoğun nüfus ve nüfusa yetmeyen ekonomik kaynaklar ile biriken toplulukların batıya doğru kayması.

* Volga Nehri’ni geçen Hunların önüne çıkan toplulukları yurtlarından kovmaları ve göçe zorlamaları.

Kavimler Göçü ‘nün Sonuçları:

* Yeni devletler ve yeni zümreler ortaya çıkmıştır.

* Avrupa ve Kuzey Afrika’nın siyasi ve etnik durumu değişmiştir.

* Zümreler arası etkileşim artmıştır.

* Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Sonraki süreçte ise Batı Roma İmparatorluğu Yıkılmıştır.

* Krallıklar güç kaybederken derebeylik düzeni ortaya çıkmıştır ve önem kazanmışlardır.

* Avrupa Hun Devleti ortaya çıkmıştır.

* Kavimler Göçü ile beraber İlk Çağ sonlanmıştır, Orta Çağ başlamıştır.