mezopotamya neresi
mezopotamya neresi

Mezopotamya

Mezopotamya Neresidir ?

Mezopotamya kavramı, Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan alana verilen genel bir isimdir. Antik yazarlar iki nehir arasını tanımlamak için Grekçe mesos (orta) ve potamos (ırmak) kelimelerinden türetmişlerdir. Mezopotamya bir coğrafi terim olmakla birlikte burada gelişen Sümer, Akkad, Babil ve Assur gibi uygarlıklardan günümüze ulaşan gelişmiş kültürel birikimi de ifade etmektedir.

Yerleşik yaşam, tarım, hayvanların evcilleştirilmesi, çanak çömlek üretimi, obsidyen alet yapımı, tapınak inşaları gibi önemli gelişmeler Kuzey Mezopotamya’da yaşanmıştır. Bereketli Hilal’in kuzeyini oluşturan bu bölgenin öne çıkmasında yağmur alan bir bölge olması etkilidir.

Kentleşme, uluslararası ticaret, toplumda sosyal sınıfların oluşması, devletin oluşumu ve yazının geliştirilmesi gibi etkileri günümüze ulaşan önemli gelişmeler ise Güney Mezopotamya’da yaşanmıştır.

Bu tip önemli gelişmelerin yaşandığı Mezopotamya aslında birçok bakımdan elverişli koşullara sahip değildir. Nehir alanları dışında bölgede çöl yapısı hakimdir, tarım yapılabilecek alanlar sınırlıdır, hayvancılık için gerekli olan zengin bitki örtüsüne sahip değildir, yaşamın içinde gerekli olan madenlerden yoksundur. Yaşam koşulları bakımından bu kadar dezavantajlı bir bölgede böylesine insanlık tarihini etkileyen gelişmelerin yaşanması dikkat çekicidir. Nehir bölge insanı için bir numaralı yaşam kaynağıydı. Nehirlerden faydalanarak sulama kanalları açıp bölgenin tarım potansiyelini arttırmışlardır. Diğer temel ihtiyaçları ise ticaret ile sağlamışlardır. Bu konumuzda Mezopotamya Neresidir sorusuna cevap vermeye çalıştık.