Merkantilizm Nedir? Ne Demektir ve Özellikleri Nelerdir?

Merkantilizm Nedir?

Merkantilizm kökenleri Avrupa’ya uzanan 16. yüzyıla uzanan ekonomi alanında bir teoridir. Bu teoriye göre bir ülkenin gücü, refah seviyesi ve zenginliği o ülkenin sahip olduğu değerli madenler ile ölçülmektedir. Ülkenin zengin ve güçlü olabilmesi için dışarıya satış (ihracat) en üst seviyede, dışarıdan alış (ithalat) ise en az seviyede olmalıdır. Merkantilizme göre devlet ekonomide müdahaleci olmalıdır. Dışarıya çıkışı desteklemeli ve dışarıdan alımı ise sınırlandırmalıdır. Devlet yerli üretimi ve tüketimi desteklemelidir, ithal ürünlere ulaşımı zorlaştırmalı gerekirse yasaklamalıdır. Ayrıca Merkantilizmde nüfus konusu da çok önemlidir. Merkantilistler nüfusun olabildiğince fazla olmasından yanadır. Bunun sebebi ise fazla nüfusun getireceği yüksek işgücü ve fazla üretimdir.

Merkantilizm 16. yüzyılda yani Orta Çağ‘ın bitişi ile Yeni Çağ’ın başlangıcı arasında ortaya çıkmıştır. Bu düşünce toprağa bağlı gücü ve zenginliği reddeder. Gücü ve zenginliği sahip olunan paranın ve madenin fazlalığı ile ölçer. Bu açıdan Feodalite ve Feodal düşüncenin zayıflamasında rol oynamıştır diyebiliriz. Merkantilizm ile beraber Kapitalizmin de temelleri oluşmuştur. Ülkeler olabildiğince mal satmaya ve yeni sömürgeler elde etmeye çalışmışlardır. Kasalarını değerli madenlerle dolduran ülkelerde sermaye birikimi yaşanmış bu durum Sanayi Devrimi‘ni tetiklemiştir.

Merkantilizm

Merkantilizmin Diğer Özellikleri

Yukarıda saydığımız özelliklere ek olarak ayrıca Merkantilizme dini bir kılıf da uydurulmuştur. Lüks tüketim araçları ve lüks hayat kilise tarafından yasaklanmıştır. Değerli madenlerle dolup taşan ülkelerde insanlar az da olsa para kazanabilmişler ancak istedikleri gibi harcayamamışlardır. Dini otoriteler tarafından ”Biriktir ama harcama” düşüncesi empoze edilmeye çalışılmıştır.

Merkantilizme göre ticaret ve tüccarlık yüceltilmiştir. Çalışmamak ise ayıplanmıştır, hatta çalışma zorunluluğunun getirildiği bilinmektedir. Çocukların emeğinden bile yararlanılmış, çalıştırılmak üzere köleler getirilmiştir. Merkantilistler tarafından çalışmamanın tembellik getireceği, ıstırap çekmenin tedavi edici olduğu, yüksek ücretlerin zevki sefaya yol açacağı, yüksek maaşların ahlakta bozulma yaratacağı, fakirliğin ise daha iyi olduğu gibi düşünceler empoze edilmeye çalışılmıştır.

Kısacası Merkantilizmde en önemli duygu para kazanma hırsıdır. Amaç ülkede değerli maden bolluğu yaratmaktır, bu amaç doğrultusunda her yolu denemişler ve kılıfına da uydurmuşlardır. Dışarıdan hiçbir şey almayarak, dışarıya bolca ürün satmışlardır. Bu anlayış ülkelere büyük zenginlikler katsa da ülkelerdeki alt tabakayı ezmiş ve yüksek enflasyona sebebiyet vermiştir.