heredot kimdir hayati eserleri ve tarihteki yeri T55D1mlY
heredot kimdir hayati eserleri ve tarihteki yeri T55D1mlY

Heredot Kimdir? Hayatı, Eserleri ve Tarihteki Yeri

Heredot’un Hayatı

Heredot Antik Yunanlı tarihçi ve yazardır. Hakkında bilgi edinebileceğimiz kaynaklar kısıtlıdır. Bilinen kaynaklar Bizans Ansiklopedisi olan Suda ve Stephanos’un sakladığı mezar taşıdır. Heredot’un M.Ö. 400’lü yıllarda doğduğu tahmin edilmektedir. Halikarnassos’ta doğduğu ve önemli bir ailenin çocuğu olduğu biliniyor. (O dönemde Halikarnassos Karia’ya bağlıydı.) Ayrıca Heredot, tarihin babası olarak bilinmektedir.

Hakkında kaynaklar kısıtlı olsa da gezdiği bölgeler ve tanıklık ettiği olaylar sayesinde az çok hayat akışı ortaya çıkmaktadır. Hayatı boyunca sadece tek bir eser üzerinde çalışmıştır. Samos’a yerleşmiş ve buradan gezilerini gerçekleştirmiştir. Bu süreç boyunca Mısır, Anadolu bölgesi, Asya’nın bazı bölgelerini gezdiği eseri aracıyla aktardıklarından rahatça görülebilmekte. Bu bölgeler; Kyrene, Karadeniz, Lydia, Media, İran, Mısır, Fenike. Bir ara Tyran karşı yapılan bir isyana katılmıştır. Fakat politikadan haz etmediği için Atina’ya yeni kurulan Thurium’a yerleşir. Hatta bazıları (Aristoteles) ondan Thuriumlu diye bahseder. M.Ö. 425 yılında da Thurium’da öldüğü tahmin edilmektedir.

Heredot

Heredot’un Eserleri

Heredot’a ait tek bir eser vardır bu da Heredot Tarihi‘dir. Bu eser 9 ayrı kitap şeklindedir ve her kitap Musa adı verilen ayrı ilham perilerinin adıyla yazılmıştır. Bunlar eserler ise sırasıyla aşağıdaki gibidir:

  1. Klio
  2. Euterpe
  3. Thalia
  4. Melpomene
  5. Terpsikhore
  6. Erato
  7. Polymniya
  8. Urania
  9. Kalliope

Tarihte Heredot

Heredot hakkında pek çok tartışma vardır, fakat ana konu onun tarihin babası mı yoksa yalanların babası mı olduğudur. Aslında yazdıkları ancak duyduklarını aktarması olduğu halde acımasız eleştirilere maruz kalması üzücüdür. Mitoloji ve tarih antik çağlarda birbirinden pek de ayrılamayan ikilidir. Bunun sebebi halkın sosyolojik yapısının bu şekilde oluşudur. Dolayısıyla hikayeler, mitler ile kaynaştıkça ortaya destanlar çıkmaktadır. Sonuç olarak hakkında tartışmalar olsa da Heredot’un tarihteki yeri önemlidir.