Orta Çağ Nedir | Hangi Olayla, Ne Zaman Başlar?

Orta Çağ Nedir?

Orta Çağ çoğunluk tarafından kabul edildiği şekliyle 476-1453 yılları arasındaki 1000 yıllık süreci kapsayan dönemdir. Şüphesiz ki Orta Çağ denilince birçoğumuzun aklında karanlık dönemler, vahşet, terör, güvensizlik ve salgın hastalıklar canlanmaktadır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere 1000 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Bu 1000 yıllık dönem içerisinde savaşlar, salgın hastalıklar, istilalar ve yağmalar elbette ki yaşanmıştır. Ancak bunun için Orta Çağ karanlıktır demek yanlış bir söylem olacaktır. Orta Çağ aynı zamanda günümüz olgularının, anlayışlarının oluşmaya başladığı, üniversitelerin oluştuğu ve önemli keşiflerin yapıldığı bir çağdır. Ayrıca yine Orta Çağ Rönesans ve Reform hareketlerinin temellerinin atıldığı bir çağdır.

Dini anlamda da Orta Çağ çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu dönemde Hristiyanlık bir din olarak geniş kitlelere ulaşmış ve evrensel bir hal almıştır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi isteyen ziyaretçilerimizin Hristiyanlığın Doğuşu ve Yayılışı yazımızı okumalarını tavsiye ederiz. Yine bu dönem Kilisenin ve Papalığın çok güçlendiği hatta ülke yönetimlerine müdahalelerde bulunarak yöneticileri etkiledikleri bir dönemdir. Feodalite, Şövalyelik, Derebeylik, Engizisyon, Aforoz, Haçlı Seferleri, Cadı Avı yine bu çağın diğer terimleridir.

İslamiyet de yine bu dönemde 7. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İslamiyet sadece ortaya çıktığı Arap coğrafyasını değil Afrika, Anadolu, Asya ve Avrupa’yı da büyük ölçekte etkilemiştir.

Yeri gelmişken de söyleyelim; Orta Çağ’ın doğusu ile batısı aynı değildir. Batıda en azından Erken Orta Çağ’da geometri, tıp, astronomi, matematik gibi bilimler bir şekilde geri bırakılırken doğuda bu alanlarda çok sayıda bilim insanı yetişmiştir ve başarılı buluşlar yapılmıştır. Batıda insan üzerinde cerrahi müdahale yasaklanırken, doğuda insan organları tanınıyor ve tedavi ediliyordu.

Orta Çağ Hangi Olayla Başlar

Orta Çağ Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Biter?

Orta Çağ ne zaman, hangi olayla başlar ve ne zaman biter? Bu soru çok tartışılan ve farklı cevaplar alınan bir sorudur. Çünkü Orta Çağ insanları kendilerine biz Orta Çağ insanıyız demiyorlardı. Tarihi daha kolay anlamak adına çağlara bölen insanlar bizleriz. Ancak yine de bu soruya cevap olarak verilen önemli tarihleri ve olayları sizlere aktaracağız.

Orta Çağ ne zaman ve hangi olayla başlar sorusuna verilen cevaplar:

  1. İznik Konsili (325)
  2. Kavimler Göçü (375)
  3. Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılması (395)
  4. Batı Roma İmparatorluğu’nun Çöküşü (476) (Genel olarak kabul edilen)

Orta Çağ ne zaman ve hangi olayla biter sorusuna verilen cevaplar:

  1. İstanbul’un Fethi (1453) (Genel olarak kabul edilen)
  2. Kristof Kolomb’un Amerika’yı Keşfi (1492)
  3. Rönesans ve Reform Hareketleri

Yukarıda görmüş olduğunuz üzere Orta Çağ’ın genel olarak kabul edilen başlangıç tarihi 476 iken, genel olarak kabul edilen bitiş tarihi 1453‘dür.