Yüzyıl Savaşları Nedir? | Nedenleri, Sonuçları

Yüzyıl Savaşları

Yüzyıl Savaşları, Fransa ile İngiltere arasında 1337-1453 yılları arasında gerçekleşen savaşlara verilen isimdir. 116 Yıllık bu süreçte Fransa ile İngiltere arasında pek çok savaş gerçekleşmiştir. Savaşlar bazen İngilizlerin bazen Fransızların üstünlüğüyle sonuçlanmıştır.

Yüzyıl Savaşları‘nın ortaya çıkış nedenlerine baktığımız zaman öne çıkan neden İngiltere Kralı 3. Edward‘ın Fransa tahtında hak iddia etmesidir. Fransa Kralı 4. Charles 1328 yılında gerisinde bir varis bırakamadan ölmüştür ve Fransa’da veraset sorunu ortaya çıkmıştır. Fransa’nın önde gelen isimleri olası bir karışıklığı önlemek için 6. Philippe‘i Fransa tahtına geçirmişlerdir. Eski Fransa kralının torunu olan İngiltere Kralı 3. Edward kendisinin daha üstün olduğunu belirterek Fransa tahtında hak iddia etmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmiştir. İngiltere’nin Fransa’da ayrılıkçıları desteklemesi, Fransa’nın da İngiltere’nin sınırdaşı İskoçları kışkırtması bardağı taşıran son damla olmuştur diyebiliriz.

Yüzyıl Savaşları Sebepleri Sonuçları
Yüzyıl Savaşları Büyük Savaşlar – Kaynak: Wikipedia

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere 116 yıllık süreç içerisinde Fransa ile İngiltere arasında pek çok savaş yaşanmıştır. Yüzyıl Savaşları’nın başlarında İngilizler galip gibi görünse de hatta Paris’e kadar gelip Paris’i ele geçirmişseler de bu üstünlüğü devam ettirememişlerdir. İngiltere içerisindeki taht kavgaları, şiddetli salgın hastalıklar, ekonomik çöküş ve köylü isyanları İngiltere’nin bu üstünlüğü sürdürememesinin başlıca sebepleri olmuştur. Sonuç olarak Yüzyıl Savaşları’nın galibi Fransa olmuştur diyebiliriz. İngiltere hem istediğini alamamış hem de toprak, nüfus ve para kaybetmiştir. Ayrıca savaş sonrası ağır sonuçlar nedeniyle İngiltere’de Güller Savaşı meydana gelmiştir.

Direnişin Sembol İsmi: Jeanne d’Arc

Bu savaşın önemli bir sembol isminden de söz etmemiz gerekiyor. Bu isim de 17 yaşındaki Jeanne d’Arc isimli Fransız köylü kızdır. Jeanne d’Arc geceleri Azizlerin kendisine seslendiğini iddia etmektedir, bu sebeple 1429 yılında kralını korumak için evinden kaçıp Orleans şehrine gitmiştir. Orleans şehrine gelen Jeanne d’Arc erkek kıyafetleri giyip kral ile görüşmüştür. Ardından kraldan onay alıp orduya dahil olmuştur. 17 Yaşındaki bu Fransız köylü kızı sayesinde Fransız ordusu büyük bir inanç ve motivasyon ile İngilizleri durdurmayı başarmıştır. Bu sayede Jeanne d’Arc direnişin sembol ismi haline gelmiştir. Jeanne d’Arc 1430 yılında Burgonyalılar tarafından esir alınmıştır. Esir alındıktan sonra ise İngilizlere teslim edilmiştir. Jeanne d’Arc İngiliz engizisyon mahkemesinde gaipten sesler duyduğu ve erkek kıyafetleri giyip savaştığı için suçlu bulunmuş, arından da diri diri yakılarak idam edilmiştir.

Jeanne d'Arc

Yüzyıl Savaşları’nın Nedenleri

  • İngiltere Kralı 3. Edward’ın Fransa tahtında hak iddia etmesi.
  • İngiltere’nin Fransa karasında bulunan topraklarını genişletmek istemesi.
  • Karşılıklı güç gösterme mücadeleleri ve kışkırtmalar.
  • Ekonomik gerekçeler ve çıkarlar.

Yüzyıl Savaşları’nın Sonuçları

  • Fransa galip gelmiş, İngiltere ise yenilgiye uğramıştır.
  • Yenilgiye uğrayan İngiltere’de isyanlar gerçekleşmiş ve Güller Savaşı patlak vermiştir.
  • Salgın hastalıklar ve uzun süren savaşlar sonucunda hem Fransa’da hem İngiltere’de nüfus azalmıştır.
  • Fransa’da feodal monarşi zayıflama emareleri göstermiştir.
  • Yüzyıl Savaşları ile milliyetçilik duygusu gelişme göstermiştir.