1 hacli seferi nedenleri gelisimi ve sonuclari j5KdAuSa
1 hacli seferi nedenleri gelisimi ve sonuclari j5KdAuSa

1. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

1. Haçlı Seferi ve Fikrin Ortaya Çıkışı

Haçlı Seferi fikrini ilk ortaya atan kişi Papa 7. Gregorius’tur. Papa 7. Gregorius’un bu fikrini ise Papa 2. Urbanus uygulama fırsatı bulmuştur. 2. Urbanus’un 1095 yılında Clermont’da topladığı konsil ile birlikte Haçlı Seferi için genel bir çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrısında ”Deus Vult” sloganını yani ”Tanrı Böyle İstiyor” sloganını kullanmıştır. Bu çağrının ardından 1095-1096 yılı Ağustos ayı hareket tarihi olarak belirlenmiştir. Bakire Meryem’in göğe yükselme gününde Doğuya hareket etmek için anlaşmışlardır. 1. Haçlı Seferi ana başlığının içerisinde Halkın Haçlı Seferi, Baronların Haçlı Seferi ve 1101 Haçlı Seferi başlıkları vardır.

Haçlı seferi 1

Halkın Haçlı Seferi

Piyer Lermit gibi keşişler tanrının istediği bir şeyi bekletmek gereksizdir zaten tanrı bize yardım edecektir söyleminde bulunmuştur. Bu gibi keşişlerin çabasıyla esas hareket tarihi beklenmeden 1095 yılında halk tarafından Doğuya hareket başlamıştır. İşte bu harekete Halkın Haçlı Seferi denmektedir. Bu sefere Piyer Lermit öncülük etmektedir. Ancak bu grup hazırlıksız hareket ettiği için geçtikleri bölgeleri özellikle Bizans şehirlerini yağmalamışlardır. Bu durum Bizans İmparatoru Aleksios‘u rahatsız etmiştir, Aleksios bu grubu İstanbul’da istemediği için Yalova’da bir karargah yaptırmıştır ve Fransız, Alman birlikleri burada beklemeye başlamıştır. Ancak Piyer Lermit İstanbul’da sarayda misafir edildiği için grup başsız kalmıştır.

Başı bozuk topluluk Yalova’da beklerken Fransızlar çevre köylere yaptıkları yağmalar ile zenginleşiyorlar. Bu durum Almanları rahatsız ediyor ve ortaya yeni bir soru çıkıyor. Bu kutsal görevi tamamlamak Fransızlara mı nasip olacak, yoksa Almanlara mı? Fransızların güçlendiğini gören Almanlar da çevreyi yağmalamaya başlıyor hatta İznik’te bir kaleyi ele geçiriyorlar. Ancak ele geçirdikleri kalenin su kaynağı olmadığı için uzun süre dayanamazlar. Kılıçarslan bu kale üzerine komutanı vasıtasıyla bir ordu gönderir. Kaledekiler ancak 8 gün dayanabilirler, 8 günün sonunda Müslüman olanlar affedilmiştir gerisi ise öldürülmüştür.

Almanların bir kale ele geçirdikleri bilgisi Fransızlara ulaştıktan sonra Fransızlar da bu bölgeye 20.000 kişi ile hareket etmişlerdir. Ancak Fransız ordusu da Selçukluların pususu ile ani bir saldırı ile ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle Halkın Haçlı Seferi sona ermiştir.

1. haçlı seferleri

Baronların Haçlı Seferi

Halkın Haçlı Seferi başarısız olunca 1096 yılında Avrupa’daki Baronlar, Kontlar, Senyörler yani güç sahipleri güçlü bir ordu hazırlıyorlar ve İstanbul’a doğru yola çıkıyorlar. Bu grup parça parça halde 1097 yılında İstanbul’a varmıştır. Bizans İmparatoru Aleksios İstanbul’a gelen ordu ile anlaşma yapma peşindedir. Amacı ise Türklerin, Müslümanların Anadolu’dan atıldıktan sonra boş toprakların kendisine istemesidir. Senyörler, Baronlar ve diğerleri Bizans’a biat etmekte çekinseler de Bizans olmadan hareket edemeyeceklerini bildikleri için kabul ederler. Böylelikle Haçlı Ordusu karşıya geçer ve kendilerine Bizans tarafından rehber ordu verilmiştir.

Haziran 1097’de İstanbul’dan ayrılan Haçlı birlikleri Selçuklu elinde bulunan İznik‘i kuşatmışlardır. İznik, Hristiyanlık için önemli eserler ve kiliselere sahip bir şehirdir. Kuşatmayı Malatya’da iken haber alan Kılıçarslan İznik’e hareket etse de geç kalmıştır çünkü şehir çoktan tamamen kuşatılmıştır. Bizans bu şehrin yağmalanmasını ve tahrip edilmesini istemiyor, biliyorlar ki eğer Haçlılar şehre giderlerse büyük bir yağma yaşanacak. Bu nedenle şehirdeki Türkler ile Bizans görüşür ve Türkler şehri Bizans’a teslim ederler. Bu sayede Haçlılar İznik’e girememişlerdir.

İznik sonrası Kudüs hedefiyle yollarına devam eden Haçlı ordusu Eskişehir’e vardığında karşılarında Karacabey, Danışmend Gazi, Kılıçarslan gibi beylerin oluşturduğu büyük bir Türk ordusuyla karşılaştılar. 1097 Yılında Dorileon yani Eskişehir ovasında büyük bir meydan savaşı yapılmıştır. Dorileon Meydan Muharebesi‘nde Türkler tam donanımlı zırhlı Haçlı Ordusuna karşı kaybetmişlerdir. Öyle ki komuta merkezindeki hazineyi bile alamadan uzaklaşmak zorunda kalmışlardır ve hazine Haçlıların eline geçmiştir. Bu zafer ile beraber Haçlılar büyük bir manevi inançla Anadolu’da ilerlemeye devam etmişlerdir. Bu sırada ise Anadolu’daki beyler de boş durmamışlardır. Geçitlerde pusu kurarak Haçlıları kayba uğratmışlardır. Yol güzergahındaki tarlaları yakmışlar, kuyuları kapatmışlar, suları kirletmişlerdir. Böylece Haçlılar çok zor bir şekilde yollarına devam etmek zorunda kalmışlardır.

Haçlılar zorla da olsa Antakya’ya varmışlardır. Antakya’ya geldiklerinde 100.000 Kişi kalmışlardır. Antakya çok güçlü savunmaya sahip bir şehir de olsa içeriden bir Ermeni ile anlaşan Haçlılara dış kalenin kapısı açılmıştır ve Haçlılar şehre girebilmişlerdir. Kısa süre sonra da Antakya Haçlıların eline geçmiştir. Antakya hem ekonomik hem dini olarak çok önemli bir şehir. Burada Antakya Haçlı Kontluğu kuruluyor.

Haçlı Ordusu Antakya’ya varmadan önce gruptan ayrılan bir diğer Haçlı grubu da Urfa’ya gitmiştir ve Urfa’yı ele geçirmişlerdir. Burada da Urfa Haçlı Kontluğu kurulmuştur.

Kudüs Kuşatması

Kudüs’ün Düşüşü

Urfa ve Antakya düştükten sonra yeni Kontluklar ortaya çıktıktan sonra büyük bir moral ve manevi inançla yoluna devam eden Haçlı Ordusu Raymond öncülüğünde 1099 yılında Kudüs’e ulaşmıştır. Kudüs, Fatımilerin elindeydi ve Fatımiler güçlüydü. Kudüs, Haçlılar tarafından kuşatıldı ancak şehir bu kuşatmaya hazırlıklıydı. Kuşatmanın devam ettiği sırada Cenevizliler büyük kuşatma aletlerini Raymond’a ulaştırdılar. Büyük kuşatma aletleri ile beraber şehir surlarında gedik açılmaya başladı. Surların düşmesinden sonra da kısa süre içerisinde Kudüs ele geçirildi. Kudüs’teki Müslümanlar, Yahudiler hatta Hristiyanlar imha edildi. Çünkü Kudüs’te bulunan Hristiyanlar Ortodoks, yani düşünce farklılığı mevcut.

Haçlı Seferinin sözde amacı Doğu Hristiyanlarına yardım etmekti. Ancak sonuç olarak ise Doğu Hristiyanları öldürüldü ve Kudüs Haçlı Krallığı kuruldu.

1. Haçlı Seferi Haritası

1101 Haçlı Seferi

Gerçekleştirilen bu seferler ile birlikte Doğuda büyük başarılar elde ediliyor. Ancak bu sefere bütün Avrupalılar katılamadı. Dolayısıyla sefere katılamayanlar yeni bir sefere katılmak istiyorlar, pastadan pay almak istiyorlar. Papa bu sefer Doğuda kurulan yeni devletlere destek olmak amacıyla yeniden Haçlı Seferi çağrısında bulunuyor. Böylece 1101 yılında yeni bir sefer düzenleniyor. Bu sefer çerçevesinde 4 büyük ordu oluşturulmuştur ve bu 4 büyük ordu 2 ordu halinde İstanbul’a ulaşmıştır. Bu ordular da yine Bizans İmparatoru Aleksios tarafından karşılanıyor ve Anadolu’ya geçiriliyor. Ancak gerçekleşen olaylar neticesinde bu ordunun çok büyük bir kısmı Kılıçarslan ve Danışmend Gazi tarafından imha ediliyor. Çok az bir kısmı ise Antakya’ya ulaşabiliyor. Dolayısıyla 1101 seferi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.