3. Haçlı Seferi – Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

3. Haçlı Seferi Hazırlanış Aşaması

3. Haçlı Seferi; Hıttin Savaşı ile Kudüs’ün Selahaddin Eyyubi tarafından ele geçirilmesi ve Kudüs Haçlı Krallığı’nın ortadan kalkmasıyla beraber Anadolu’ya ve Kudüs’e gerçekleşen sefer hareketidir.

1187 Yılında gerçekleşen Hıttin Savaşı ile, 1. Haçlı Seferi sonunda ele geçirilen Kudüs tekrardan Müslümanların eline geçmiştir. Kudüs Haçlı Krallığı’nın yıkılması üzerine haberi alan Papa 3. Urbanus üzüntüden ölmüştür. Ardından yerine geçen Papa 8. Gregorius’un da sefer daveti sırasında ölmesi üzerine yerine 3. Clemens geçmiştir. Bu sebeple 3. Haçlı Seferi, Papa 3. Clemens’in davetiyle ve organize etmesiyle gerçeklemiştir. 3. Haçlı Seferi’nde Avrupa’nın üç büyük kralı yer almıştır; İngiliz Kralı Aslan Yürekli Richard, Fransız Kralı 2. Philippe, Alman Kralı Friedrich Barbarossa. Sefer emri 1188 yılında verilmiştir ancak 3. Haçlı Seferi 1189 yılında başlamıştır.

3. Haçlı Seferi Eyyubi
Selahaddin Eyyubi’nin Birlikleri

Kudüs tekrardan Müslümanların eline geçince önceki seferlerin emekleri boşa çıkmış oldu. Bu durum Avrupa’da büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Yani Papa 3. Clemens’in Hristiyan halkı ikna etmek için ekstra bir emek harcamasına gerek yoktu. Zaten Kudüs’ün Müslümanların eline geçmesi başlı başına bu sefer için bir davet olarak yorumlanıyor. Hal böyle olunca Avrupa’nın en büyük kralları İngiliz Kralı, Fransız Kralı ve Alman Kralı bu sefer için asker toplamaya başlamışlardır. Papa 3. Clemens’in çağrısına kulak vermişlerdir.

Bu krallar ilk iki Haçlı Seferi’nde Anadolu’dan geçerken o orduların karşılaştıkları sorunları biliyorlardı. Dolayısıyla İngiliz ve Fransız krallar karadan gitmemeye, yani Anadolu’dan geçmemeye karar vermişlerdir. Ancak böylesine büyük Haçlı Ordusunu denizden götürmek için sağlam gemilere ihtiyaç duymuşlardır. Dönemin sağlam gemilerine sahip olan Cenevizliler ile anlaşma yapmaları gerekmektedir, bunun için de para gerekmektedir. Bu nedenle giderleri karşılamak için İngiltere ve Fransa’da Selahaddin Vergisi toplanmaya başlanmıştır.

3. Haçlı Seferi

Büyük bir kahraman olan 75 yaşındaki Alman Kral Friedrich Barbarossa ise Anadolu’dan geçmeyi ve Kudüs’e ulaşmayı istemekteydi. Ancak bu isteğinde de tedbirli davrandı. Kudüs’e ulaşan güzergah üzerinde kimler varsa hepsiyle anlaşmalar yaptı böylelikle Kudüs’e sorunsuz ulaşmayı amaçladı. Barbarossa, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan ile de anlaşma yapmıştır, Kılıçarslan Anadolu’dan geçen Barbarossa birliklerine saldırmayacağına söz vermiştir. Ancak Friedrich Barbarossa’nın yaptığı planlar pek işe yaramamıştır ve Anadolu’dan geçerken sürekli saldırıya uğramıştır. Bunun sebebi ise 2. Kılıçarslan’ın ülke topraklarını 11 oğlu arasında pay etmesiydi. Kılıçarslan’ın otoritesi bozuldu, kardeşler ve baba arasında kavgalar baş gösterdi. Dolayısıyla Alman Haçlılarına Anadolu’da her dar geçitte Türkmenler saldırdı.

Üçüncü Haçlı Seferi

Alman Kral Friedrich Barbarossa verilen sözlerin bozulduğunu gördüğü zaman 1190 yılında Konya’yı kuşatmıştır ve ele geçirmiştir. Konya’dan Antalya istikametine doğru giderken rivayete göre Göksu Irmağı‘nda ellerini yıkarken suya kapılmıştır ve hayatını kaybetmiştir. Haçlılar bu olayın büyük bir uğursuzluk olduğunu düşünmüşlerdir. Yani bu olayı Tanrı’nın bu seferi desteklemediği yönünde yorumlamışlardır. Barbarossa’nın cesedini Antakya’ya kadar taşımışlardır, ordunun psikolojik durumu çökmüştür. Alman Haçlıları Antakya’ya vardıklarında ordu çökmüş durumdaydı ve sayıları azalmıştı. Haçlıların bir kısmı limanlara vardıklarında gemilere binip ülkelerine dönmüşlerdir. Böylelikle Alman Haçlı ordusunun seferi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

İngiliz ve Fransız Haçlı birlikleri hazırlıklarını tamamladıktan sonra 1190 yılında gemilerle Suriye limanına asker çıkardılar. İngiliz Kralı Aslan Yürekli Richard, Selahaddin Eyyubi ile zorlu mücadeleler gerçekleştirdi ancak Kudüs’ü Eyyubilerin elinden alamadı. Yani üç büyük kralın orduları da başarısız olmuştur. 3. Haçlı Seferi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.