Türk Tarihi

Türk Tarihi

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

12 Haz, 2021

İzmir’in İşgaline Giden Süreç Rusya’da gerçekleşen devrim ile beraber Rusya Birinci Dünya Savaşı dışında kalınca, İtilaf Devletleri kendi aralarında gerçekleştirdikleri toplantıda İzmir ve bölgesinin İtalyanlara...

Türk Tarihi

Lonca Teşkilatı Nedir? Görevleri, Görevlileri ve Özellikleri

10 Haz, 2021

Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatı olarak sayabileceğimiz Ahilik Teşkilatı mevcuttu. Devletin gelişmesiyle birlikte esnaf gruplarının üzerindeki kontrol mekanizması da artarak devam etmiştir....

Türk Tarihi

Tımar Sistemi Nedir?

9 Haz, 2021

Tımar Sistemi Tanımı ve Özellikleri Osmanlı Devleti çeşitli bölgelerde yaptığı fetihlerle beraber topraklarını kısa sürede genişletmiştir. Ancak bununla beraber fethedilen toprakların hem işlenmesi hem de...

Türk Tarihi

Eski Türklerde Sosyal ve Toplumsal Yapı

6 Haz, 2021

Eski Türklerde Sosyal Yaşantı ve Aile Yapısı Eski Türklerde, Konar Göçer bozkır toplumu geniş bir sosyal yapı içerisinde yaşamaktadır. Genellikle kabileler ve boylar halinde yaşamaktadırlar....

Türk Tarihi

Çift Başlı Kartal Anlamı Nedir?

5 Haz, 2021

Çift Başlı Kartal Sembolü Çift Başlı Kartal sembolü doğusundan batısına pek çok farklı dine mensup pek çok farklı millet ve kültür tarafından kullanılmış tarihsel bir...

Türk Tarihi

2. Balkan Savaşı Nedir? Nedenleri ve Sonuçları

4 Haz, 2021

2. Balkan Savaşı 2. Balkan Savaşı; Haziran 1913’de başlayan Sırbistan, Yunanistan, Karadağ, Romanya devletleri ile Bulgaristan arasında gerçekleşen savaştır. 1. Balkan Savaşı sonrası Osmanlı Devleti’nden...

Türk Tarihi

Bâb-ı Âli Baskını Nedir?

2 Haz, 2021

Bâb-ı Âli Baskını Bâb-ı Âli Baskını; 23 Ocak 1913 tarihinde Enver ve Talat Beylerin de içlerinde bulunduğu bir grup İttihat ve Terakkici tarafından gerçekleştirilen, hükümet...

Türk Tarihi

1. Balkan Savaşı Nedir? Nedenleri ve Sonuçları

1 Haz, 2021

1. Balkan Savaşı Nedir? 1. Balkan Savaşı; 7 Ekim 1912 ile 30 Mayıs 1913 tarihleri arasında Balkan Birliği ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen savaştır. Balkan...

Türk Tarihi

Yada Taşı Nedir? Türklerin Efsanevi Silahı

31 May, 2021

Yada Taşı Nedir? Türk mitolojisinde geçen Yada Taşı; istenildiği zaman yağmur, dolu, kar yağdırabilen veya fırtınalar çıkarabilen sihirli bir taştır. Bu taşın nasıl kullanılacağını ise...

Türk Tarihi

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

30 May, 2021

Coğrafi Keşifler Nedir? Coğrafi Keşifler; 15. ila 17. yüzyıllar arasında Portekizli ve İspanyol kaptanlar tarafından gerçekleştirilen sefer hareketlerine verilen isimdir. Bu seferlerin ana amacı Avrupa’dan...