Türk Tarihi

Türk Tarihi

İstanbul’un İşgali (16 Mart 1920)

15 Haziran 2021

İstanbul’un İşgali Sürecinde Yaşananlar Ülkenin genelinde Türk milletinin işgaller karşısında takındıkları tavır, gösterdikleri direniş İtilaf Devletleri bloğunu tedirgin etmiştir. Bu sebeple İtilaf Devletleri daha sert...

Türk Tarihi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli Kararları

14 Haziran 2021

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması Son Osmanlı Mebusan Meclisi, 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul’da toplanmıştır. Meclisin toplanacağından haberdar olan ve Ankara’da bulunan Mustafa Kemal, riskli...

Türk Tarihi

Amiral Bristol Raporu Nedir? Önemi ve Maddeleri

13 Haziran 2021

Amiral Bristol Raporu Amiral Bristol Raporu, İzmir’in İşgali sonrası bölgeye gönderilen Mark Lambert Bristol tarafından hazırlanan ve adeta Milli Mücadele’nin haklılığını ortaya koyan rapordur. İzmir’in...

Türk Tarihi

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

12 Haziran 2021

İzmir’in İşgaline Giden Süreç Rusya’da gerçekleşen devrim ile beraber Rusya Birinci Dünya Savaşı dışında kalınca, İtilaf Devletleri kendi aralarında gerçekleştirdikleri toplantıda İzmir ve bölgesinin İtalyanlara...

Türk Tarihi

Lonca Teşkilatı Nedir? Görevleri, Görevlileri ve Özellikleri

10 Haziran 2021

Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatı olarak sayabileceğimiz Ahilik Teşkilatı mevcuttu. Devletin gelişmesiyle birlikte esnaf gruplarının üzerindeki kontrol mekanizması da artarak devam etmiştir....

Türk Tarihi

Tımar Sistemi Nedir?

9 Haziran 2021

Tımar Sistemi Tanımı ve Özellikleri Osmanlı Devleti çeşitli bölgelerde yaptığı fetihlerle beraber topraklarını kısa sürede genişletmiştir. Ancak bununla beraber fethedilen toprakların hem işlenmesi hem de...

Türk Tarihi

Eski Türklerde Sosyal ve Toplumsal Yapı

6 Haziran 2021

Eski Türklerde Sosyal Yaşantı ve Aile Yapısı Eski Türklerde, Konar Göçer bozkır toplumu geniş bir sosyal yapı içerisinde yaşamaktadır. Genellikle kabileler ve boylar halinde yaşamaktadırlar....

Türk Tarihi

Çift Başlı Kartal Anlamı Nedir?

5 Haziran 2021

Çift Başlı Kartal Sembolü Çift Başlı Kartal sembolü doğusundan batısına pek çok farklı dine mensup pek çok farklı millet ve kültür tarafından kullanılmış tarihsel bir...

Türk Tarihi

2. Balkan Savaşı Nedir? Nedenleri ve Sonuçları

4 Haziran 2021

2. Balkan Savaşı 2. Balkan Savaşı; Haziran 1913’de başlayan Sırbistan, Yunanistan, Karadağ, Romanya devletleri ile Bulgaristan arasında gerçekleşen savaştır. 1. Balkan Savaşı sonrası Osmanlı Devleti’nden...

Türk Tarihi

Bâb-ı Âli Baskını Nedir?

2 Haziran 2021

Bâb-ı Âli Baskını Bâb-ı Âli Baskını; 23 Ocak 1913 tarihinde Enver ve Talat Beylerin de içlerinde bulunduğu bir grup İttihat ve Terakkici tarafından gerçekleştirilen, hükümet...