amiral bristol raporu nedir onemi ve maddeleri pdfOSM7w
amiral bristol raporu nedir onemi ve maddeleri pdfOSM7w

Amiral Bristol Raporu Nedir? Önemi ve Maddeleri

Amiral Bristol Raporu

Amiral Bristol Raporu, İzmir’in İşgali sonrası bölgeye gönderilen Mark Lambert Bristol tarafından hazırlanan ve adeta Milli Mücadele’nin haklılığını ortaya koyan rapordur.

İzmir’in İşgali sırasında Yunanlıların gerçekleştirdikleri saldırı ve zulümler yurt içinde şiddetle kınanmış ve protesto edilmiştir. Bu haberler sadece Türk kamuoyunda değil, ayrıca Avrupa kamuoyunda da büyük yankı uyandırmıştır. Büyük devletler bu durumun kendileri için zararlı olacağını düşünmüşlerdir. Dolayısıyla da bölgeye Amerika Birleşik Devletleri’nden Amiral Bristol önderliğinde bir komisyon göndermişlerdir.

Amiral Bristol
Mark Lambert Bristol

Komisyon bölgeye geldikten sonra çalışmalarına başlamış ve titizlikle sürdürmüştür. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda komisyon tarafından bir rapor hazırlanmıştır. Bu raporda işgalin haksızlığı ve Milli Mücadele’nin haklılığı gözler önüne serilmiştir. Amiral Bristol Raporu, Türklerin haklılığını dünyaya duyuran ilk uluslararası belge olmuştur. Raporun maddeleri aşağıdaki gibidir.

  • Hristiyan halkın güvenliğinin tehlike altında olduğuna dair Paris Barış Konferansı’na yanlış bilgi verilmiştir.
  • Batı Anadolu’da gerçekleşen katliamların sorumlusu Türkler değil, Yunanlılardır.
  • Yunanistan’ın işgal amacı bölge güvenliğini sağlamak değil, bölgede egemen olmaktır.
  • Yunan askerleri bölgeden derhal çekilmelidir. Yerlerine İtilaf Devletleri kuvvetleri gelmelidir.
  • Bölgede Türk nüfusu çoğunluktadır.
  • Türk halkı işkence ve zulüm görmektedir.