cift basli kartal anlami nedir COlj8YH5
cift basli kartal anlami nedir COlj8YH5

Çift Başlı Kartal Anlamı Nedir?

Çift Başlı Kartal Sembolü

Çift Başlı Kartal sembolü doğusundan batısına pek çok farklı dine mensup pek çok farklı millet ve kültür tarafından kullanılmış tarihsel bir semboldür. Günümüzde ise Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ gibi devletlerin resmi bayraklarında bu motif yer almaktadır. Ayrıca çeşitli ülkelerin pek çok kurum ve kuruluşlarının, armalarında ve amblemlerinde de Çift Başlı Kartal sembolünü görmemiz mümkündür.

Çift Başlı Kartal genel olarak devlet için yüceliği, hakimiyeti ve gücü temsil etmektedir. Toplum için ise dini ve sihirli bir motif olarak algılanmaktadır. Orta Asya’da nazarlık, tılsım, aydınlık ve güneş motifi olarak işlenmiştir. Ayrıca bu sembolü pek çok kılıç kabzasında, sikke ve yapı üzerinde işlenmiş olarak görebiliriz.

Bu sembol Orta Asya’daki Türk toplulukları tarafından sıkça kullanılmıştır. Selçuklu Kartalı olarak da bilinen Çift Başlı Kartal sembolünün ilk kez Kuzey Asya’da kullanıldığı söylenmektedir. Ancak yapılan çalışmalar bu sembolün ilk kez MÖ 2000’li yıllarda Mezopotamya‘da kullanıldığını göstermiştir. Anadolu’da Türkler dışında bu sembolü Bizanslılar da kullanmışlardır.

çift başlı kartal

Bu sembol Selçuklu Devleti’nin bayrağında kullanılmıştır ve devlet arması haline gelmiştir. Bu sebepten dolayı Selçuklu Kartalı olarak da anılmaktadır. Ayrıca Selçuklu Devleti zamanında inşa edilen Erzurum Çifte Minareli Medrese, Kayseri Döner Kümbet, Niğde Hüdavent Hatun Türbesi gibi yapılarda da Çift Başlı Kartal figürüne rastlamamız mümkün. Bu sembolün Anadolu için ve Türklük için önemli bir sembol olduğu tartışılamaz bir gerçektir.