patrici ve pleb nedir YGfywfYs
patrici ve pleb nedir YGfywfYs

Patrici ve Pleb Nedir?

Patrici Nedir? Ne Demektir?

Patrici, Roma vatandaşlarının tam hukuklu olan sınıfına verilen isimdir. Roma tarihi içerisinde özellikle Krallık döneminde çok güçlü bir sınıf olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki patrici ne demektir? Patrici isminin kökeni Latince babalar anlamına gelen patres kelimesinden gelmektedir. Uzun yıllar boyunca Roma yönetiminde, ordusunda ve ticaretinde patrici sınıfından aileleri görmekteyiz.

Patriciler yukarıda da söylediğimiz gibi tam hukuklu Roma vatandaşıdır. Yönetimi seçme ve yönetime seçilme hakları mevcuttur, ticaret yapabilmektedirler, evlenirken de her sınıftan Roma vatandaşı ile evlenebilirler. Patrici sınıfı toprak sahibi, zengin, varlıklı ve güçlü bir sınıftır. Dolayısıyla Roma’da, en azından ilk zamanlarda memuriyetlerde patricileri görürüz. Yine Roma meclislerinde de patricilerin sözü kestel bayan escort
geçmektedir. Roma ilk zamanlarda ordusuna maaş veren bir yapıda değildir. Dolayısıyla orduya katılacak kişilerin kendi silahını, zırhını ve tüm masraflarını kendisinin karşılaması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı yine en azından ilk zamanlarda Roma ordusu patricilerden oluşmaktadır.

Patrici ve Pleb
Roma’nın Kurucu Babaları Romulus ve Remus

Pleb Nedir? Ne Demektir?

Pleb, Roma vatandaşlarının az hukuklu olan sınıfına verilen isimdir. Roma vatandaşlarının büyük kısmını orhaneli bayan escort oluşturan bu sınıf Krallık döneminde ve Cumhuriyet döneminin ilk zamanlarında ekonomik olarak fakir durumda olan, ezilen bir sınıf olmuştur. Plebler, patricilerin sahip olduğu birtakım haklardan mahrumdurlar. Bu sınıf mensupları patriciler ile evlenemezdi, ticaret yapamazlardı. Plebler Roma’nın yönetiminde yer alamazlar, memuriyete seçilemezler ve söz sahibi olamazlardı. Ayrıca orduya katılan her asker kendi masrafını karşılamak zorunda olduğu için plebler orduda da yer edinemezlerdi.

Patriciler ile plebler arasındaki bu hak farkları Roma’da cumhuriyetin kurulmasıyla beraber daha da çoğalacak ve en sonunda memnuniyetsizlikler baş gösterecektir. Pleblerin arasındaki memnuniyetsizliğin hat safhaya ulaşmasıyla beraber Patrici – Pleb Mücadelesi başlayacaktır. Bu mücadele sonunda plebler talep ettikleri pek çok hakka kavuşacaklar ve mücadeleden galip ayrılacaklardır.

mudanya bayan escort