Fetret Devri Gelişmeleri Fetret Devri, Osmanlı Devleti için en önemli dönüm noktalarından birini teşkil eder. ...