Selçuklularda Vezirlerin Durumu Vezir, eski İran dilinde Vicir kökünden gelen bir kelimedir. Anlam olarak da ...

Hakimiyet Anlayışları Kut Anlayışı öncesinde hakimiyet anlayışlarına kısaca göz atmamız gerekmektedir. Devlet bir ihtiyaç üzerine ...