Selçuklularda Vezirlerin Durumu Vezir, eski İran dilinde Vicir kökünden gelen bir kelimedir. Anlam olarak da ...