Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Coğrafi Keşifler Nedir?

Coğrafi Keşifler; 15. ila 17. yüzyıllar arasında Portekizli ve İspanyol kaptanlar tarafından gerçekleştirilen sefer hareketlerine verilen isimdir. Bu seferlerin ana amacı Avrupa’dan Hindistan’a ulaşan yeni bir güzergah bulmaktır. Coğrafi Keşifler Nedir? Nedenleri ve Sonuçları ana konumuza tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Coğrafi Keşiflerin Osmanlıya Etkisi

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı’ya Etkisi

Yeni keşfedilen ticaret güzergahlarının, limanların, kıtaların hatta okyanusların dönemin en önemli ticaret güzergahlarını ve limanlarını elinde bulunduran Osmanlı Devleti’ne etki etmemesi elbette ki düşünülemez. Coğrafi Keşifler tüm devletleri, imparatorlukları ve toplulukları etkilediği gibi Osmanlı Devleti’ni de ciddi şekilde etkilemiştir. Etki ettiği dönem sadece 15-17. yüzyıllar arasında kalmamış çok daha uzun süreçte gerçekleşen olayları da tetiklemiştir.

  • Coğrafi Keşiflerin Osmanlı’ya görülen ilk etkisi Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi olmuştur. Yeni keşfedilen Afrika’nın batısındaki limanlar önem kazanmıştır. Avrupalılar Ümit Burnu’nu dolaşılarak Hindistan’a ulaşmışlardır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin kasasına giren para da azalmıştır. Osmanlı’nın vergi gelirleri azalmıştır.
  • Önceleri Osmanlı’nın kontrolündeki İpek ve Baharat Yolları üzerinden yapılan kara ticareti ciddi önem kaybetmiştir. Deniz ticareti önem kazanmıştır.
  • Osmanlı kara sınırlarından geçen tüccarların sayısındaki azalmayla beraber ticaret güzergahı üzerinde yaşayan insanlar işsiz kalmıştır. Sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkilenmişlerdir.
  • Osmanlı Devleti Akdeniz’de ticareti canlandırabilmek için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermek zorunda kalmıştır.
  • Avrupalı devletler yeni ticaret kanalları ile yaptıkları ticaretten zenginleşmeye başlarken Osmanlı Devleti fakirleşmeye başlamıştır. Parası değersizleşmiştir ve yüksek enflasyon yaşanmıştır.
  • Ekonomik olarak güçlenen Avrupalı devletler bu gücü ordularına da taşımışlardır ve ordularını güçlendirmişlerdir. Bu durum ileriki süreçlerde Osmanlı Devleti’ne savaş kayıpları olarak dönecektir.