Yada Taşı Nedir? Türklerin Efsanevi Silahı

Yada Taşı Nedir?

Türk mitolojisinde geçen Yada Taşı; istenildiği zaman yağmur, dolu, kar yağdırabilen veya fırtınalar çıkarabilen sihirli bir taştır. Bu taşın nasıl kullanılacağını ise yalnızca hükümdarlar ve kamlar bilirdi. Türklerin efsanevi silahı başlığını atmamızın sebebi ise Türklerin bu taşı kullanarak pek çok savaşı kazandıklarının rivayet edilmesidir. Halk arasında ise bu taş yada taşı, cida taşı, çurtus, yağmur taşı isimleri ile anılmıştır.

Yada taşının ortaya çıkışıyla ilgili olarak İslam kaynaklarında şöyle bir olay anlatılır. Nuh Peygamber, Büyük Tufan’dan sonra yeryüzünü çocukları arasında pay etmiştir. Ceyhun bölgesini de oğlu Yafes’e vermiştir. Yafes babasının yanından ayrılmadan önce gittiği bölgedeki su az olduğu için babasından kendisine dua öğretmesini ister. Nuh Peygamber Allah’a dua eder ve Allah da ona bir dua bahşeder. Nuh bu duayı oğlu Yafes’e öğretir, Yafes bu duayı bir taşa kazır ve boynuna asar. Rivayete göre Yafes gittiği Ceyhun bölgesinde ne zaman bu taşı eline alıp dua ederse yağmur yağardı. Yafes’in bu taşı oğlu Türk’e bıraktığına inanılmaktadır. Yada taşının bir şekilde Oğuz Han’ın eline geçtiği rivayet edilmektedir.

Kaşgarlı Mahmut da yaşadıklarını şöyle aktarmaktadır; Yat bir tür kahinliktir genellikle belirli taşlar ile yapılır böylece yağmur veya kar yağdırılır. Ben bunu yağma ülkesinde kendim gördüm, yaz mevsimiydi ve yangın olmuştu yat yapıldı ve kar yağdırıldı. Yine Kaşgarlı Mahmut yapılan törenleri şöyle anlatmaktadır; Bek yadacıya dua okuttu, bundan sonra rüzgar esti ve yağmur yağdı. Bu olay Türklerin yaşadığı ülkelerde çok görülür.

Yada Taşı

Yada Taşının Özellikleri

Yada taşı yumruk büyüklüğündedir ve üzerleri damar damar çizgilidir. Ele alınca yaygın olarak bir soğukluk hissedilir. Sallandığı zaman taşın içinden sesler gelmektedir. Yada taşlarının en iyileri kendiliğinden hayvan veya kuş şeklinde olanlarıdır. Bu taşlar sık sık ele alınmazlar, sadece kullanılacakları zaman ele alınırlar. Üç yıl kullanıldıktan sonra yavaş yavaş gücü azalır. Yada taşları özelliklerini kaybettikten sonra içlerine su koyulup saklanırlardı. Bu taş tabiat olaylarının yanında hakimiyeti de sembolize ederdi. Yada taşı bazı Türk Destanlarında da bahsedilmiştir.