1 balkan savasi nedir nedenleri ve sonuclari 8zU2CzEL
1 balkan savasi nedir nedenleri ve sonuclari 8zU2CzEL

1. Balkan Savaşı Nedir? Nedenleri ve Sonuçları

1. Balkan Savaşı Nedir?

1. Balkan Savaşı; 7 Ekim 1912 ile 30 Mayıs 1913 tarihleri arasında Balkan Birliği ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen savaştır. Balkan Birliğini oluşturan ülkeler; Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı’dır. 1. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti, Balkanlardaki topraklarının büyük çoğunluğunu kaybetmiştir. Berlin Antlaşması‘nda büyük Bulgaristan küçültülmüştü ve Osmanlı Devleti’ne bağlı bir prenslik haline getirilmişti. Bulgaristan bağımsızlığını kazandıktan sonra çok aktif bir politika izlemiştir ve diğer Balkan Devletlerini de etrafında birleştirmiştir. Yani en öne çıkan ve diğerlerini etrafında toparlayan devlet Bulgaristan’dır.

1. Balkan Savaşı Nedenleri

 • Balkan Devletlerinin, Osmanlı Devleti’ni Balkan topraklarından çıkarma düşüncesi ve isteği.
 • Fransız İhtilali‘nin ortaya çıkardığı milliyetçilik ve ulus egemenliği fikrinin Balkan milletleri üzerindeki etkisi.
 • Rusya’nın Balkanlarda yaşayan milletleri ayaklanmaya davet etmesi, kışkırtması.
 • Balkan Devletlerinin Batılı devletlerden aldığı destek ve yardımlar.
 • Balkan Devletlerinin sınırlarını genişletmek istemeleri ve Bulgaristan’ın ön ayak olması.
 • Osmanlı Devleti’nin çok güçsüz durumda olması ve ayrılıkçı hareketlere cevap veremeyecek olması.
1. Balkan Savaşı Nedenleri

Savaşın Gelişimi

Ekim 1912’de başlayan savaşta Osmanlı Devleti karşısındaki 4 Balkan Devletine karşı farklı farklı cephelerde mücadelelerde bulunmuştur. Ancak 7 ay gibi çok kısa bir süre içinde Osmanlı Devleti kimsenin beklemediği bir yenilgi ile karşılaşmıştır. Dört küçük Balkan Devletinden ortaya çıkan Balkan Birliğinin Osmanlı Devleti’ni 7 ayda mağlup edeceği düşünülmemiştir. 1. Balkan Savaşı Osmanlı Devleti açısından tam bir faciadır. Savaşın Osmanlı Devleti tarafından kaybedilmesinin pek çok sebebi vardır; Ordu içindeki çekişmeler, İttihatçıların birbirleri ile olan mücadeleleri, ekonomik sıkıntılar, askeri hatalar ve çok daha fazlası.

1. Balkan Savaşı Sonuçları
Balkan Göçmenleri

1. Balkan Savaşı Sonuçları

 • Osmanlı Devleti, Balkanlarda 167.312 km2 toprak kaybetti. Bu topraklarda 6.582.000 kişi yaşamaktaydı. Osmanlı Devleti Avrupa’daki topraklarının %83’ünü kaybetmiş oldu.
 • Balkanlar’dan Anadolu’ya büyük göçler yaşanmıştır. Göçler sonucunda Anadolu’da ekonomik ve toplumsal sorunlar baş göstermiştir.
 • Osmanlı Devleti’nde Bâb-ı Âli Baskını gerçekleşmiştir ve İttihatçılar yönetimi ele geçirmişlerdir.
 • 1. Balkan Savaşı sonunda Londra Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti’nin batı sınırı Midye-Enez hattı olacaktır.
 • Osmanlı Devleti 12 Adaları, Ege Adalarını ve Girit’i kaybetmiştir.
 • Bulgaristan bu savaştan en çok kazançlı çıkan devlet olmuştur. Bu durum Balkan Devletlerinin kendi aralarında çekişmelere sebep olacaktır ve 2. Balkan Savaşlarına neden olacaktır.