osmanli devletinin soyu meselesi r5WkABni
osmanli devletinin soyu meselesi r5WkABni

Osmanlı Devleti’nin Soyu Meselesi

Soy Üzerine Tartışmalar ve Teoriler

Osmanlı Devleti’nin soyu hakkında pek çok farklı tarihçinin pek çok farklı görüşleri ve teorileri mevcuttur. Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osman adlı eserinde Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi, dedesi Süleyman Şah olarak zikretmiş ve kırk bir kişilik soyağacını Yamen Avcılar eskort
ve onun babası Nuh Aleyhisselam’a dayandırmıştır. Enveri ise Osman Gazi’nin babası Ertuğru Gazi fakat dedesi olarak Gündüz Alp‘i göstermektedir. Nişancı Paşa’ya göre de Osman Gazi’nin dedesi Gündüz Alp olarak geçmektedir. Osmanlı Devleti’nin soyu farklı isimlere dayandırılsa da herkes Osmanlıların Kayı Boyundan oldukları konusunda hemfikirdirler. Osmanlıların Kayı Boyundan oldukları bilgisi Osmanlı kronikleri dışında Osman Gazi tarafından bastırılan paradan da anlaşılmaktadır. Peki neden bu soy Kayı Boyuna dayandırılıyor? Oğuz Kağan’ın vasiyeti vardır ve bütün Oğuz oğulları bilirler törenin en başında yer alır. Oğuz Kağan bütün evlatlarını toplar ve der ki ”Ben ölürüm uçmağa giderim benden sonra yerime Kayı geçsin”. Osmanlı Devleti bu hikayede ise Bahçelievler eskort
Kayı karizmasını kullanıyor.

Bazı tarihçilere göre Osmanlı Devleti için Osman Gazi ve Ertuğrul Gazi dışındaki tüm isimler hayal ürünüdür. Bu tarihçiler Osmanlı soyunun Nuh Aleyhisselam’a, sahabilere veya Oğuzlar gibi asil bir soya dayandırmanın sebebini yeni kurulan beyliğin daha saygın bir konuma getirilme isteği olduğunu söylerler.

Süleyman Şah mı? Gündüz Alp mi?

Osmanlı Devleti’nin soyu araştırıldığında göze çarpan iki önemli isim vardır. Bunlardan ilki Süleyman Şah‘dır ikincisi ise Gündüz Alp‘dir. Gerçeğe yakın olan iddia Gündüz Alp iddiasıdır. Bu iddianın en önemli kanıtı da Ertuğrul Gazi’nin büyük oğlunun adını Gündüz koymasıdır. Dede ve baba adının oğula koyulması adettendir. Peki Gündüz Alp neden tercih edilmemiştir? Çünkü yeni kurulmuş bir beyliğin daha karizmatik bir lidere ihtiyacı vardı. Böylelikle karşımıza Süleyman Şah ismi çıkmıştır. Süleyman Şah ismi bu toplumun zihninde yer alan bir isimdi. Böylelikle Osmanlı Devleti hem Kayı Boyu karizmasına hem de Süleyman Şah isminin karizmasına sahip oluyordu Soyun sağlam bir kaynağa dayandırılması bu beyliğin hızla gelişmesinde yardımcı olmuştur. Yöneticilere daha güçlü bir meşruiyet kazandırmıştır.

Avrupa yakası eskort