Demosthenes Kimdir? Demosthenes, Atinalı zengin bir ailenin çocuğu olarak 98.Olimpiyat senesi sonu 99.Olimpiyat senesi başı ...

Tımar Sistemi Tanımı ve Özellikleri Osmanlı Devleti çeşitli bölgelerde yaptığı fetihlerle beraber topraklarını kısa sürede ...

Vakıf Nedir? Vakıf, Arapça kökenli bir kelimedir ve durdurmak anlamına gelmektedir. Özel mülk statüsündeki bir ...

1. Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi’nin İlanı Devletin içinde bulunduğu kötü durum ve kötü gidişat karşısında ...

Z Kuşağı Nedir? Z Kuşağı özellikle son zamanlarda ülkemizde çokça dile getirilen ve gündemden düşmeyen ...

Alpler ve Gaziler Alp ismi Türkçe’de ”kahraman, cesur, yiğit” gibi anlamlara gelen kişi adı, sıfat ...

Türk Kültürü ve Otağ Orta Asya Türk yaşamında hayatın her an değişebileceği gerçeğine karşın her ...