turk destanlari 3cXYzYkh
turk destanlari 3cXYzYkh

Türk Destanları

Yaratılış Destanı

Bu destan Türk Destanları arasında olan en eski destandır ve Türkler arasında söylenmektedir. Evrenin yaratılışını, iyilik ve kötülüğü, evrendeki mevcut düzeni konu alır. Yaradılış Destanı, Türk mitolojisi, düşüncesi ve inancı bakımından önemlidir.

Oğuz Kağan Destanı

Bu destan Hunlara ait bir destandır. Oğuz, geçmişte yaşamış bütün hükümdarların özelliklerinin verilerek üretildiği bir kahramandır. Bu destan Moğolların parladığı bir dönemde ortaya atılıyor çünkü Türklerin üzerlerindeki eziklik duygusunu atmak için. Yani Cengiz’in karizmasına karşılık Oğuz gibi bir kahraman çıkarıyorlar. Bu destan 14. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.

Ergenekon Destanı

Bu destan Göktürklere ait bir destandır. Düşman tarafından hile ile yenilgiye uğrayan Türklerin Ergenekon Ovasında yeniden gelişip tekrar eski yurtlarına dönerek düşman ile çarpışmalarını anlatır. Bu destan 14. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.

bozkurt destani

Bozkurt Destanı

Bir Göktürk destanıdır. Destanda savaştan yaralı olarak kurtulan bir Türk gencinin dişi bozkurt tarafından kurtarılıp, korunduğunu ve bu dişi kurttan Türklerin yeniden türedikleri anlatılır.

Alp Er Tunga Destanı

Sakalara ait bir destandır. Türk Destanları başlığı altındaki bu destan Saka Hakanı olan Alp Er Tunga’nın İranlılar ile yapmış olduğu savaşı anlatır. Alp Er Tunga yiğit bir kahramandır, hayatı savaşlarla geçmiştir. Bu yiğit kahraman bir ziyafet esnasında hile ile öldürülmüştür.

Türeyiş Destanı

Bu destan Uygurlara ait bir destandır. Uygur Hakanının kızının Tanrı tarafından gönderilen bir bozkurt ile evlenmesi ile 9 Oğuz Boyunun ve 10 Uygur Boyunun oluşması anlatılır.

Şu Destanı

Bu destan Sakalara ait bir destandır. Destanda Saka hükümdarı Şu’nun Makedonya hükümdarı İskender ile yaptığı savaşlar anlatılmaktadır. Türk Boyları ile ilgili isimler içermektedir.

Göç Destanı

Bu destan Uygurlara ait bir destandır. Destanda Türklerin kutsal saydıkları taşı Çinlilere vermesiyle beraber Tanrı tarafından cezalandırılmaları ve yurtlarından göç etmek zorunda kalmaları anlatılır.

manas destanı

Manas Destanı

Türk Destanları başlığı altındaki bu destan Kırgızlara ait bir destandır. Manas adlı kahramanın başından geçenleri anlatır. Türkolog Wilhelm Radloff Manas Destanı ile ilgili ilk derlemeyi 1869 yılında yapmıştır. Bu destan 12.000 ila 16.000 mısradan oluşmaktadır. Bu destan diğerlerinden ayrı olarak Türk İslam dönemine ait bir destandır.