20 yuzyilin baslarinda almanyanin durumu 3evkOGIW
20 yuzyilin baslarinda almanyanin durumu 3evkOGIW

20. Yüzyılın Başlarında Almanya’nın Durumu

20. Yüzyıl Başlarında Almanya’nın Genel Durumu ve Politikaları

Almanya siyasi birliğini ancak 1871 yılında tamamlayabilmiştir. Bu siyasi birliğin sağlanmasında özellikle Otto von Bismarck çok büyük rol oynamıştır. Otto von Bismarck kimi prenslikleri tehdit ederek, kimi prensliklerle savaşarak, tüm Almanya’yı demiryolu ağları ile birbirine bağlayarak ve her türlü ekonomik potansiyeli kullanarak Almanya’yı tek ve güçlü bir Almanya yapmıştır. Almanya’nın siyasi birliğini sağlaması Avrupa’da bir rakibin daha ortaya çıktığını göstermekteydi. Elbette ki siyasi bir birlik sağlayan Almanya dünyadaki sömürgelerden payını almak isteyecektir. Bu durum tüm dengeleri değiştirecektir. Öyle ki Rusya’yı yok etmeye yönelik politika izleyen İngiltere bile Rusya’ya yönelik politikasını değiştirip yakınlaşacaktır.

Otto von Bismarck karada kalmayı ve kara Avrupası’nda güçlenmeyi düşünürken genç İmparator 2. Wilhelm denizlerde güçlenmeyi istemektedir. Weltpolitik’e önem verir yani Alman emperyalist dış politikası. İmparator 2. Wilhelm’in amacı Almanya’yı küresel güçte bir ülkeye dönüştürmekti. Almanya, Wilhelm dönemi ile beraber muazzam bir donanma hazırlamıştır. Ayrıca Almanya’da sanayi üretimi çok fazla ve hızlıdır, istedikleri sömürgeleri elde edebilmek için çok seri bir üretim vardır.

1. Dünya Savaşı Almanyanın Durumu

1. Dünya Savaşı Sürecinde Almanya’nın Durumu

Hızla devam eden bloklaşma, teknoloji ve silah sanayisinin gelişimi, sömürge ve hammadde ihtiyacı gibi sebeplerden dolayı 1. Dünya Savaşı çıkmıştır. Almanya da bu savaşın önemli taraflarından birisidir. Almanya savaşı bir noktaya kadar iyi götürüyor, özellikle hazırladığı ve kuzey limanlarında topladığı savaş filosu sayesinde belki de İngiltere Çanakkale’ye filo gönderememiş ve Rusya’da devrim gerçekleşmiştir. 1. Dünya Savaşı sonunda Almanya mağlup taraf olmuş, istediğini alamamış ve Versay Antlaşması ile eli kolu bağlanmıştır.

Savaş sonrası Wilhelm tahtı bırakıp çekilmiştir ve herhangi bir imparatorluk iddiası olmamıştır. Bu süreçten sonra Almanya’da sosyalizmin yükseleceğini görmekteyiz. Almanya ile imzalanan Versay Antlaşması ağır şartlar içermekteydi bu şartlar Almanya’yı çaresizliğe itecektir. Bunun üzerine ekonomik çöküş gerçekleşince Hitler gibi liderler bu durumu propaganda aracı olarak kullandılar. Bu sayede milyonlarca kişiyi Nazizm ideolojisine çekmişlerdir. Yani 1. Dünya Savaşı’nın sonuçları aslında 2. Dünya Savaşı’nın sebepleri olmuştur.