kore savasi turkiye neden katildi nedenleri ve sonuclari AFDc8ypY
kore savasi turkiye neden katildi nedenleri ve sonuclari AFDc8ypY

Kore Savaşı | Türkiye Neden Katıldı, Nedenleri ve Sonuçları

Kore Savaşı

Kore Savaşı; 1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleşen savaştır. Soğuk Savaş dönemi içerisinde gerçekleşen sıcak bir savaş olduğu kabul edilmektedir. Bu savaşta Kuzey Kore komünist, sosyalist Doğu Bloğu tarafından desteklenirken; Güney Kore ise ABD’nin başı çektiği Batı Bloğu tarafından desteklenmiştir. Kore 1948-1949 yıllarında kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılmış ve 38. paralel sınır olarak kabul edilmişti. Ancak hem Kuzey Kore hem de Güney Kore bu sınırı kabul etmemiştir.

Kore Savaşı, Çin ve Sovyetler Birliği destekli Kuzey Kore’nin 25 Haziran 1950’de sınırı aşıp Güney Kore topraklarını işgal etmesiyle başlamıştır. Bu durum karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanmış ve Kuzey Kore’ye saldırıların durdurulması yönünde çağrı yapmıştır. Ancak bu çağrı Kuzey Kore tarafından dikkate alınmadığı için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Güney Kore’ye asker desteği gönderilmesi kararı alınmıştır. Gönderilen destek kuvvetleri ile beraber Kuzey Kore sınır olan 38. paralele geri püskürtülmüştür. Ancak Güney Kore’nin ilerlemeye devam etmesi Çin’i rahatsız etmiş ve Çin de Kuzey Kore yanında aktif olarak savaşa girmiştir.

Kuzey Kore içlerine giren BM destekli Güney Kore, Çin’in savaşa dahil olmasıyla beraber tekrardan 38. paralele itilmiştir. Yaşanan çatışmalar bir süre 38. paralelde devam etmiştir. Sonrasında ise taraflar barış görüşmelerine sıcak bakmaya başlamışlardır. Ateşkes ise 1953 tarihinde yapılabilmiştir. Ancak Kore Savaşı’nın 2009 yılına kadar devam ettiği kabul edilmektedir.

Savaşın sonuçlarına bakacak olursak önemli tek bir sonuç vardır o da insan kaybıdır. Kore Savaşı’nda yaklaşık 3 Milyon insan hayatını kaybetmiştir. Ayrıca bunların çok büyük bir kısmı Korelilerden ve Çinlilerden oluşmaktadır. Dönemine göre zaten geri kalmış olan Kore bu savaş ile beraber daha çok zarar görmüştür.

Türkiye Neden Kore Savaşına Katıldı

Türkiye Neden Kore Savaşı’na Katıldı?

Ülkemizde halen güncelliğini koruyan konulardan biri ise Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılmasıdır. Türkiye neden Kore Savaşı’na katıldı? Doğru muydu, yanlış mıydı? Bu sorunun cevabı halen çokça tartışılmaktadır. Dönemin hükümeti Kore Savaşı’na katılmanın NATO yolunda önemli bir avantaj sağlayacağı kanaatindeydi. Özellikle Soğuk Savaş döneminde Türkiye sürekli olarak Sovyet Rusya tehdidi altındaydı. Dolayısıyla NATO, Türkiye için güzel bir seçenek olarak öne çıkmaktaydı. Bundan dolayı TBMM’nin 30 Haziran 1950 tarihli oturumunda Kore’ye asker gönderme kararı alındı.

İlk Türk tugayının gönderildiği 17 Eylül 1950’den, Ateşkes imzalandığı 1953’e kadar yaklaşık 15.000 Türk askeri Kore Savaşı’nda görev almıştır. Ayrıca bu askerlerden 721’i şehit olmuş, 175’i kaybolmuş, 234’ü ise esir düşmüştür. Türk askerleri Kore’de başarılı bir şekilde mücadele etmişlerdir. Türklerin bu başarısı sonucunda Türkiye NATO’ya kabul edilmiştir.