Türk Tarihi

Türk Tarihi

12 Hayvanlı Türk Takvimi

16 May, 2021

12 Hayvanlı Türk Takvimi Nedir? Takvim; İnsanlığın erken dönemlerinden beri zamanı belirleme amacı ile geliştirdiği bir tekniktir. Bir uygarlıkta takvimin varlığından bahsedebiliyorsak her şeyden önce...

Türk Tarihi

Türk Destanları

16 May, 2021

Yaratılış Destanı Bu destan Türk Destanları arasında olan en eski destandır ve Türkler arasında söylenmektedir. Evrenin yaratılışını, iyilik ve kötülüğü, evrendeki mevcut düzeni konu alır....

Türk Tarihi

İlk Türk İslam Eserleri

9 May, 2021

Kutadgu Bilig 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından yazılan ve Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulan eserdir. Eser Karahanlı Lehçesi kullanılarak şiir tarzında yazılmıştır. Kavramlar...

Türk Tarihi

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Türk İslamı

6 May, 2021

Türklerin İslamiyeti Kabulü Ve Yaşanan Gelişmeler Tarih boyunca Türklerin çeşitli dinlere bağlı kaldıklarını ve din değiştirdiklerini biliyoruz. Bu dinler Budizm, Maniheizm, Musevilik ve Hristiyanlık olarak...

Türk Tarihi

Kut Anlayışı Nedir? Eski Türklerde Kut İnancı

6 May, 2021

Hakimiyet Anlayışları Kut Anlayışı öncesinde hakimiyet anlayışlarına kısaca göz atmamız gerekmektedir. Devlet bir ihtiyaç üzerine oluşur, millet bir arada sıkıntısız yaşasın diye oluşan bir kurumdur....

Türk Tarihi

İttihat ve Terakki Cemiyeti & 2. Meşrutiyet

26 Nis, 2021

İttihat ve Terakki’nin Kuruluşu İttihat ve Terakki dört Mekteb-i Tıbbiye öğrencisi tarafından 1889 tarihinde kurulmuştur. Kurucuları; İbrahim Temo, İshak Sükuti, Abdullah Cevdet ve Mehmed Reşit....

Türk Tarihi

Ermeni Meselesi, Sözde Soykırım ve Tehcir Kanunu

24 Nis, 2021

Ermeni Toplumun Osmanlı’daki Durumu Ermeni halk, olayların ve çatışmaların başladığı döneme kadar Osmanlı Devleti’nin içinde bulunan farklı uluslardan halklar ile uyumlu ve huzur içinde yaşamışlardır....

Türk Tarihi

Türkler Göçebe mi Konar-Göçer mi?

20 Nis, 2021

Göçebe Kavramı Göçebe; gruplar haline yaşayan, doğanın sunmuş olduğu nimetlerden yararlanan, herhangi bir kriter belirlemeden nerede yiyecek varsa oraya giden, herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmayan...

Türk Tarihi

Azerbaycan’da Rus Hakimiyeti ve İskan Politikası

17 Nis, 2021

Kafkasya’da Hanlıklar Dönemi Kafkasya’nın hakimiyetini elinde bulunduran Safevi Devleti’nin hükümdarı Nadir Şah’ın 1747’de öldürülmesiyle beraber karışıklıklar başlamıştır. Nadir Şah’ın ölümünden sonra otorite boşluğu ile beraber...

Türk Tarihi

Osmanlı Vakıf Sistemi

16 Nis, 2021

Vakıf Nedir? Vakıf, Arapça kökenli bir kelimedir ve durdurmak anlamına gelmektedir. Özel mülk statüsündeki bir malın veya mülkün; Allah’ın rızası gözetilerek özel mülk statüsünden çıkarılıp...