Türk Tarihi

Türk Tarihi

Ermeni Meselesi, Sözde Soykırım ve Tehcir Kanunu

24 Nis, 2021

Ermeni Toplumun Osmanlı’daki Durumu Ermeni halk, olayların ve çatışmaların başladığı döneme kadar Osmanlı Devleti’nin içinde bulunan farklı uluslardan halklar ile uyumlu ve huzur içinde yaşamışlardır....

Türk Tarihi

Türkler Göçebe mi Konar-Göçer mi?

20 Nis, 2021

Göçebe Kavramı Göçebe; gruplar haline yaşayan, doğanın sunmuş olduğu nimetlerden yararlanan, herhangi bir kriter belirlemeden nerede yiyecek varsa oraya giden, herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmayan...

Türk Tarihi

Azerbaycan’da Rus Hakimiyeti ve İskan Politikası

17 Nis, 2021

Kafkasya’da Hanlıklar Dönemi Kafkasya’nın hakimiyetini elinde bulunduran Safevi Devleti’nin hükümdarı Nadir Şah’ın 1747’de öldürülmesiyle beraber karışıklıklar başlamıştır. Nadir Şah’ın ölümünden sonra otorite boşluğu ile beraber...

Türk Tarihi

Osmanlı Vakıf Sistemi

16 Nis, 2021

Vakıf Nedir? Vakıf, Arapça kökenli bir kelimedir ve durdurmak anlamına gelmektedir. Özel mülk statüsündeki bir malın veya mülkün; Allah’ın rızası gözetilerek özel mülk statüsünden çıkarılıp...

Türk Tarihi

Sanayi Devriminin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

14 Nis, 2021

Sanayi Devriminin ne olduğuna, neden İngiltere’de gerçekleştiğine, sebeplerine ve sonuçlarına ulaşmak istiyorsanız; Sanayi Devrimi yazımıza tıklayarak okuyabilirsiniz. Neden Osmanlı Devleti’nde makineleşmeye yönelik bir devrim yaşanmadı?...

Türk Tarihi

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

13 Nis, 2021

Fransız İhtilali Nedir? Fransız İhtilali, çeşitli sebeplerle 1789 yılında Fransa’da mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyet rejiminin kurulmasıyla sonuçlanan ihtilal hareketlerine verdiğimiz isimdir. Bu ihtilal ile...

Türk Tarihi

2. Abdülhamid Dönemi Islahatları

10 Nis, 2021

İdari Alandaki Islahatlar 2. Abdülhamid denilince akla gelen ilk şeylerden birisi Yıldız Sarayıdır. Sultan 2. Abdülhamid ile hükümet yani Bâb-ı Âli arasında bir çekişme vardır....

Türk Tarihi

1. Meşrutiyet Dönemi

9 Nis, 2021

1. Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi’nin İlanı Devletin içinde bulunduğu kötü durum ve kötü gidişat karşısında çoğunluğunu edebiyatçı ve basın mensubunun oluşturduğu Genç Osmanlılar grubu ortaya...

Türk Tarihi

Çaka Bey İlk Türk Denizcisi

3 Nis, 2021

Çaka Bey ve Türk Denizciliği Hakkında Bilinenler Genel olarak Türklerin Anadolu’ya gelene kadar deniz donanmasına sahip oldukları kabul edilmiyor. Ancak bazı kaynaklarda Tolunoğulları Devleti’nin bir...

Türk Tarihi

Fetret Devri (1402-1413)

31 Mar, 2021

Fetret Devri Gelişmeleri Fetret Devri, Osmanlı Devleti için en önemli dönüm noktalarından birini teşkil eder. Çünkü Osmanlı Devleti bu dönem içerisinde yıkılmanın, parçalanmanın eşiğine gelmiştir....